Skip to main content

Zemgales reģionā kā labākie novērtēti 26 skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi

4. martā tika aizvadīta Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference, ko organizēja LLU Jelgavā un kas jau otro gadu norisinājās attālināti. Šogad skolēni ziņoja par 71 Zemgales reģiona skolās īstenotajiem pētījumiem, kā arī daļu no Vidzemes reģiona skolās izstrādātajiem pētījumiem. Par labākajiem kopumā atzīti 33 darbi, no kuriem 26 pārstāv Zemgales reģionu.

Konferenci ik gadus organizē Latvijas Lauksaimniecības universitāte Jelgavā sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu, lai noteiktu labākos zinātniski pētnieciskos darbus reģionā un izvirzītu tos Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencei, kas šogad norisināsies jau 46. reizi. Turklāt atsevišķu zinātnes sekciju labākajiem skolēniem ir piešķirta iespēja iestāties LLU studiju programmās ārpus konkursa, kā arī viņi saņem Zemgales plānošanas reģiona balvas. Zemgales plānošanas reģions arī sveic labāko darbu autoru skolotājus, kas snieguši atbalstu pētījumu izstrādē.

Papildus šogad Zemgales reģionā tika vērtēti daļa no skolēnu darbiem, kas izstrādāti Vidzemes reģiona skolās, taču iekļaujas LLU īstenoto studiju un pētniecības virzienu tematikā.

Visaugstākos panākumus Zemgales reģionā uzrādījuši Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolēni, no kuru vidus 16 darbi ieguvuši 1. vai 2. pakāpes diplomus un kuri izvirzīti 46. Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencei. Tāpat laureātu vidū iekļuvuši skolēni no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, Elejas vidusskolas, Salas vidusskolas, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas, Jelgavas 5. vidusskolas, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas un Zemgales vidusskolas.

Lielākais augstvērtīgu pētījumu daudzums ir vērojams dabaszinātnēs, kur valsts konferencei izvirzīti 11 skolēnu darbi. Tiem seko 5 sociālajās zinātnēs izstrādātie darbi, kā arī pa trim darbiem humanitārajās un mākslas zinātnēs, inženierzinātnēs un tehnoloģijās un lauksaimniecības, meža un veterinārajās zinātnēs. Viens no pētījumiem izstrādāts medicīnā un veselības zinātnēs.

Savukārt no Vidzemes reģionā izstrādātajiem skolēnu darbiem, kuri tika aizstāvēti Zemgales reģiona konferencē, kā labākie novērtēti 7 pētījumi. Tie izstrādāti Valmieras Valsts ģimnāzijā, Cēsu Valsts ģimnāzijā, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā, Smiltenes vidusskolā, Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā un Madonas Valsts ģimnāzijā. Starp labākajiem pētījumiem trīs ir izstrādāti dabaszinātnēs, bet pa diviem ir sociālajās zinātnēs un inženierzinātnēs un tehnoloģijās.

Lai apsveiktu skolēnus un viņu skolotājus par labajiem rezultātiem, LLU un Zemgales plānošanas reģiona pārstāvji sākuši vizītes uz skolām, kuru skolēni ieguvuši 1. pakāpes diplomus. Jau apsveikti Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolēni un skolotāji, bet pēc brīvlaika plānotas vizītes arī citās Zemgales reģiona skolās.  

 

Submitted on: Fri, 03/11/2022 - 12:30