Skip to main content

Uzbekistānas un Kirgizstānas universitāšu pārstāvji gūst pieredzi ilgtspējīgā lauksaimniecībā

llu mcNo 12. līdz 19. jūnijam Latvijā un LLU viesojas Uzbekistānas un Kirgizstānas universitāšu mācībspēku delegācija, lai gūtu pieredzi ilgtspējīgas lauksaimniecības pārvaldībā un to vēlāk integrētu savu valstu augstākās izglītības studiju programmās. Vizīte norisinās Erasmus+ programmas projekta “Augstākās izglītības satura pilnveidošana pārtikas nozaru atbalstam kvalitatīvas pārtikas ilgtspējīgai ražošanai” ietvarā, ko īsteno LLU Mūžizglītības centrs sadarbībā ar 11 sadarbības partneriem Eiropas Savienībā, Uzbekistānā un Kirgizstānā.

Ilgtspējīgas lauksaimniecības pārvaldību, praksi un augstāko izglītību Latvijā nedēļas laikā iepazīs 22 mācībspēki no Kirgizstānas un Uzbekistānas. Viņi viesojas LLU un tiekas ar universitātes vadību, kā arī Pārtikas tehnoloģijas fakultātes mācībspēkiem un Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļu. Tāpat plānota Veterinārmedicīnas fakultātes un Molekulārās bioloģijas un mikrobioloģijas laboratorijas apskate un tikšanās ar pētniekiem. Pieredzes gūšanas vizītes norisināsies arī abās unikālajās LLU mācību un pētījumu saimniecībās Pēterlaukos un Vecaucē un Dārzkopības institūtā Dobelē.

Mācībspēki, kuri viesojas Latvijā, savās valstīs īsteno dažādus studiju kursus lauksaimniecībā un pārtikas ražošanā. Viņi pārstāv divas universitātes no Kirgizstānas, t.i., Narinas Valsts universitāti, Kirgizstānas Valsts lauksaimniecības universitāti, un divas universitātes no Uzbekistānas - Taškentas Valsts ekonomikas universitātes Samarkandas nodaļu, Taškentas Valsts lauksaimniecības universitāti.

Pieredzes gūšanas vizīte norisinās, lai attīstītu jaunus studiju moduļus minētajās universitātēs un modernizētu augstāko izglītību. Tādējādi tika veicināta tādu speciālistu sagatavošana un pieejamība, kuri spēj attīstīt un uzturēt pārtikas ražošanas sistēmas, kurās lauksaimniecības uzņēmumi izmanto labas lauksaimniecības prakses un ilgtspējīgas pārvaldības principus.

Kā skaidro projekta vadītāja Irīna Kulitāne, jau šī gada rudenī Eiropas mācībspēki, tostarp no LLU, dosies uz Uzbekistānu un Kirgizstānu, lai lasītu lekcijas jaunizveidotajos studiju moduļos.

“Rūpīgi izvērtējām studiju programmas visās četrās universitātēs un izlēmām par dažādu jaunu studiju moduļu integrēšanu tajās. Lai gan tematika visās ir viena, atšķiras to struktūra un pieeja, jo katrai universitātei adoptēts un pielāgots viņu specifiskajām vajadzībām nepieciešamais studiju modulis. Vienā lielāka uzmanība tiek pievērsta augu izcelsmes produktu lauksaimniecībai un pārstrādei, citā vairāk koncentrējamies uz dzīvnieku izcelsmes produktiem vai arī integrējam abus virzienus. Pakāpeniski Uzbekistānas un Kirgizstānas mācībspēki pārņems kursus no mūsu mācībspēkiem, lai pēc projekta beigām viņi varētu patstāvīgi īstenot šos studiju moduļus,” stāsta I. Kulitāne.

Uzbekistānas un Kirgizstānas kolēģi nupat jau ir atgriezušies no līdzīgas vizītes Zviedrijā un rudenī viesosies arī Polijā. Latvijā šīs nedēļas laikā papildus dažādām LLU struktūrvienībām, plānota pieredzes gūšana uzņēmumos Latvijas Piens, Maxima, Keefa, Kronis, Piparmētru namiņš un Dabas gardumi, kā arī Pārtikas veterinārajā dienestā un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR".

Plašāka informācija par projektu pieejama LLU Mūžizglītības centra mājaslapā. 

 

Submitted on: Mon, 06/13/2022 - 13:39