Skip to main content

Skolēni mācīsies būt par uzņēmējiem

Pieaicinot zinošus nozares ekspertus no LLU un dažādiem uzņēmumiem, 25. septembrī Jelgavas 4. vidusskolā sāksies LLU Mūžizglītības centra organizētais lekciju cikls No skolnieka par uzņēmēju.

Četru lekciju ciklā no 25. septembra līdz 7. novembrim Jelgavas 4. vidusskolas vidusskolēni uzzinās par uzņēmējdarbības pamatiem, komandas veidošanas lomu, biznesa plānošanu un finanšu piesaistes iespējām, kā arī mārketinga nozīmi uzņēmējdarbībā.

Jauniešu interese par piedāvāto iespēju bija liela, ko pierāda arī dalībnieku skaits - vairāk nekā 30 interesenti no dažām vidusskolas klasēm. Lekcijās pieaicinātie speciālisti un uzņēmēji dalīsies pieredzē, cenšoties raisīt interesi par uzņēmējdarbību un veicinot kreatīvo domāšanu jaunu biznesa ideju radīšanai.

Lekciju ciklu vadīs LLU un Rīgas Tehniskās universitātes profesors, SIA Lafinents valdes priekšsēdētājs Arturs Lešinskis, ZS Meistari pārvaldniece Tamāra Bisniece, SIA Signum valdes priekšsēdētājs Vitālijs Upenieks un LLU Ekonomikas fakultātes dekāne, Dr.oec. Irina Pilvere.

Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Ventspils Augstskolu projekta Best Agers - Using the knowledge and experience of professionals in their primes to foster business and skills development in the Baltic Sea Region ietvaros, ko līdzfinansē INTERREG IV B Baltijas jūras reģiona programma 2007-2013 (Eiropas Reģionālās attīstības fonds).

Par projektu Best Agers

Apmācības notiek Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam projekta Best Agers ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu.

Palielinoties dzīves ilgumam, sabiedrības novecošanās ir praktiski nenovēršama un vēsturiski bezprecedenta demogrāfiska tendence gan Eiropā, gan arī Latvijā. Arvien lielāku nozīmi ekonomiskajā un sabiedriskajā dzīvē Eiropas valstīs turpmāk ieņems cilvēki vecumā virs 55 gadiem.

Projekts Best Agers pirmo reizi Latvijā nopietni pievēršas jautājumam, kā maksimāli izmantot vecāku cilvēku spējas un talantus. Projektā iesaistītas 19 partnerorganizācijas no astoņām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Projekta Best Agers aktivitātēm un rezultātiem iespējams sekot līdzi projekta mājas lapā http://www.best-agers-project.eu/ .

logo

Submitted on: Sat, 09/29/2012 - 15:45