Skip to main content

Sagatavošanas kursi vidusskolēniem

LLU MCLai palīdzētu vidusskolas izlaidumu klašu skolēniem sagatavoties studijām augstākās izglītības iestādēs, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Mūžizglītības centrs Jelgavā no 23. janvāra piedāvā kursus ķīmijā un bioloģijā – katru 60 stundu apjomā.

Ķīmijas un bioloģijas priekšmetu apguve visbiežāk ir viens no lielākajiem izaicinājumiem skolēniem, jo dabas un ķīmisko procesu iepazīšana un izpratne nav viegla. Taču tieši šīs zināšanas paver plašas iespējas studijām biozinātnēs un inženierzinātnēs augstākās izglītības līmenī, kurās sagatavotie speciālisti ir pieprasīti darba tirgū.

LLU organizētie sagatavošanas kursi 12. klašu skolēniem ir lieliska iespēja nelielās grupās atkārtot zināšanas, papildināt tās un labāk sagatavoties gan eksāmeniem, gan pēc tam studijām universitātē.

Kursu noslēgumā LLU Mūžizglītības centrs piedāvā kārtot noslēguma pārbaudījumu, kurā iegūtā atzīme, tiek ņemta vērā iesniedzot dokumentus uzņemšanai kādā no LLU studiju programmām.

Kursi sāksies 23. janvārī un turpmāk notiks sestdienās, janvārī un februārī – attālināti, taču tiklīdz būs iespēja – klātienē, LLU Jelgavas pilī, Lielajā ielā 2, Jelgavā. Ķīmijas kursi plānoti no plkst. 10:00 līdz 13.00, bet bioloģija sāksies plkst. 13.30 un ilgs līdz 16.10. Maksa par viena kursa apguvi 60 h apjomā ir EUR 170 (maksājumu iespējams dalīt divās daļās).

Detalizēta informācija un pieteikšanās: LLU Mūžizglītības centrs, Lielā iela 2 – 163, tālr. 63005715; 26340144; e-pasts: antra.berzina@llu.lv, www.mc.llu.lv .

LLU ir viena no vadošajām Baltijas jūras reģiona zinātnes un tehnoloģiju universitātēm ar specializāciju dabas resursu ilgtspējīgā izmantošanā sabiedrības dzīves kvalitātes paaugstināšanai. Tā piedāvā studijas plašā nozaru lokā: informācijas tehnoloģijās, inženierzinātnēs, ekonomikā, socioloģijā, menedžmentā, ainavu arhitektūrā, pārtikas tehnoloģijā, mežsaimniecībā, zemes ierīcībā, enerģētikā, veterinārmedicīnā un lauksaimniecībā.

 

Submitted on: Tue, 01/12/2021 - 10:35