Skip to main content

Rīgas skolu pedagogi iepazīs bioekonomikas nozares un karjeras iespējas tajās

llu mc6., 12. un 21. aprīlī LLU Mūžizglītības centrs organizē pavasara meistarklases "Karjeras kāre" Rīgas skolu pedagogiem, kuru laikā viņi iepazīs bioekonomikas nozarēs strādājošus uzņēmumus, to veiksmes stāstus un  piedāvātās profesionālās karjeras iespējas. Tā būs unikāla iespēja tikties ar Latvijā vadošajiem lauksaimniecības, mežsaimniecības un pārtikas nozaru uzņēmējiem, kas ražo un pārstrādā Latvijā izaudzējamus resursus.

Meistarklašu mērķis ir sniegt atbalstu pedagogiem un radīt izpratni par Latvijas tautsaimniecībā vadošajām bioekonomikas nozarēm, kas veido nozīmīgu daļu no valsts iekšzemes kopprodukta un eksporta. Turklāt atbilstoši Ekonomikas ministrijas prognozēm pieprasījums pēc jaunajiem speciālistiem pieaug katru gadu.

Lai nodrošinātu šo nozaru sekmīgu darbību, būtiska ir skolās strādājošo karjeras konsultantu, direktora vietnieku audzināšanas darbā, klašu skolotāju un dažādu priekšmetu pedagogu zināšanu bagāža un loma, kad skolēni sāk plānot savu profesionālo karjeru un lūdz pedagogu atbalstu šajā procesā. Līdz ar to meistarklases "Karjeras kāre" paredzētas, lai paplašinātu pedagogu zināšanas un pieredzi, iepazīstinot ar dažādu uzņēmumu darbības virzieniem, ikdienas darba procesu un nepieciešamajiem speciālistiem.

Trīs dienu laikā pedagogi viesosies vairākos uzņēmumos, lai kopā ar nozares profesionāļiem atklātu dažādu profesiju aizkulises. Tāpat uzņēmumu pārstāvji lauzīs sabiedrībā, izveidojušies stereotipus, kas skar bioekonomikas nozares, un atklās to daudzpusīgās attīstības iespējas gan šodien, gan nākotnē. 

Ar darbības principiem, speciālistu pienākumiem un viņiem nepieciešamajām prasmēm pedagogus iepazīstinās vairāku bioekonomikas nozaru uzņēmumu pārstāvji - Latvijas vadošā augļkopības un dārzeņkopības zinātnes centra LLU APP "Dārzkopības institūts" vadītāja Inese Ēbele, atpūtas parka un pārtikas ražotāja "Rāmkalni Nordeco" īpašnieks Viktors Grūtups, dzērienu darītavas "Zilver" īpašnieks Reinis Zilvers, Latvijas lauksaimniecības uzņēmuma LPKS "Latraps" komunikācijas speciāliste Lāsma Gumennikova, Latvijas graudaugu pārslu "Milzu" Baltijas un Polijas pārdošanas vadītājs Mārtiņš Koks, kūdras ieguves un pārstrādes uzņēmuma "Laflora" sabiedrisko attiecību vadītāja Sabīna Alta, LVM Zemgales klientu centra Meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs Zemgalē Jānis Zitāns, piparmētru audzēšanas un pārstrādes uzņēmuma "Piparmētru namiņš" saimniece Lolita Duge, uzņēmuma "Abgunstes muiža" saimniece Asnāte Avotniece. Turklāt noslēguma dienā, 21. aprīlī, notiks tikšanās ar restorāna, viesnīcas un alus darītavas "Zoltners" un ZS "Strazdi" īpašnieku Valteru Brusu.

Tāpat pedagogiem būs iespēja viesoties vairākās LLU fakultātēs - Pārtikas tehnoloģijas fakultātē, Meža fakultātē un Vides un būvzinātņu fakultātes Ainavu arhitektūras un plānošanas katedrā, kurās norisinās jauno speciālistu sagatavošana sadarbībā ar nozares profesionāļiem.

LLU iegūstamā izglītība ir unikāla Latvijā un daļa no piedāvātajām studiju programmām nav apgūstamas citās Latvijas universitātēs. Tikai Jelgavā ir pieejama augstākā izglītība veterinārmedicīnā, ainavu arhitektūrā, mežzinātnē, lauksaimniecībā, pārtikas tehnoloģijā, pārtikas kvalitātē un inovācijās, lauksaimniecības inženierzinātnē un kokapstrādē. LLU absolventi ir ļoti pieprasīti darba tirgū un vairāk kā 90% no viņiem ir nodarbināti jau vienu vai divus gadus pēc studijām. Turklāt vidēji visaugstākie ienākumi Latvijā ir lauksaimniecības, mežsaimniecības un veterinārmedicīnas nozarēs strādājošajiem. Viņiem seko dabaszinātņu, matemātikas un IT virziena un sociālo zinātņu un komerczinību absolventi, kuriem augstāko izglītību arī piedāvā LLU.

LLU Mūžizglītības centrs piedāvā gan tālākizglītības kursus LLU apgūstamajās nozarēs, gan vidusskolēnu sagatavošanas kursus uzņemšanas konkursam augstskolā, gan iespēju noklausīties atsevišķus studiju programmu kursus studiju klausītāja statusā.

 

Submitted on: Wed, 04/06/2022 - 16:02