Skip to main content

Programmvadības (CNC) kokapstrādes darbmašīnu operācija

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Mūžizglītības centrs (MC) piedāvā ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide kursu Programmvadības (CNC) kokapstrādes darbmašīnu operācija.

Kursa kopējais apjoms: 200 stundas.

Kursa uzdevums:

Izglītības procesā iegūt zināšanas un apgūt praktiskās prasmes darbam ar CNC darbmašīnām kokapstrādē.

Mācību kursa programma:

  • Koksnes apstrādes tehnoloģijas. Koksnes īpašības un mehāniskās apstrādes tehnoloģiskie principi. Koksnes materiālu un griezējinstrumentu savstarpējā iedarbība, griešanas procesa parametri. Griezējinstrumentu veidi un to izvēle darbam ar CNC.,
  • CNC darbmašīnu raksturojums. Darbmašīnu veidi, uzbūves sastāvdaļas un funkcijas. Konstruktīvo elementu veidi un īpašības, vadības mehānismi un to izvēle. CNC darbības principi un darba aizsardzība,
  • CNC vadības programmnodrošinājums. Koksnes izstrādājumu projektēšanas, apstrādes noteikšanas un CNC vadīšanas programmatūras un to lietošana atbilstoši saderībai ar CNC darbmašīnām. CNC apstrādei paredzētu plaknes (divdimensiju) un telpisku (trīsdimensiju) detaļu attēlu projektēšana un prasmes izvēlēties projektēšanas veidu. Darba uzdevuma sagatavošana, projektētajam izstrādājumam pievienojot apstrādes parametrus un detaļas attēlu, pārveidojot koordinātās. CNC darba uzdevuma iepriekšēja simulēšana,
  • Tehnoloģiskie paņēmieni darbam ar CNC darbmašīnām. Manuāla un automatizēta CNC darbmašīnas kustīgo elementu pārvietojuma vadīšana. Darbmašīnas, griezējinstrumentu, apstrādājamo materiālu un palīgierīču sagatavošana darbam. Prasmes izveidot tehnoloģiski pareizu secību koksnes apstrādei, patstāvīgi darboties ar CNC darbmašīnām, izgatavojot koksnes izstrādājumus, un novērtēt iegūto apstrādāto detaļu kvalitāti.,
  • CNC darbmašīnas izveides projekts (noslēguma darbs), kuras ietvaros kopīgi paredzēts izgatavot vienu darbmašīnu. Darbmašīnas uzbūves projektēšana un tās izgatavošanai nepieciešamo sastāvdaļu apzināšana. Darbmašīnas detaļu izgatavošana, montāža un darbības pārbaude.

Pasniedzēji: Andis Ābele, LLU mācībspēks, docents.

Apmācību programmas mācību laiks:

  • Mācības tiks organizētas no 2020. decembra –2021. jūnijam.
  • Mācību dienas: trešdienas vai sestdienas.
  • Mācību laiks: no plkst. 10:00 līdz 16:00.

Maksa par kursiem - 57.20 EUR.

Pieteikšanās: Elektroniski, caur mājaslapu - https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1207/show

Logo

Submitted on: Tue, 10/13/2020 - 11:07