Skip to main content

Atvērtā universitāte (Klausītāji)

Kas ir studiju kursu klausītājs?

Ja Tev ir vidējā vai augstākā izglītība un vēlme apgūt sev interesējošos vai nepieciešamos studiju kursus,

Tev ir iespēja apmeklēt Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) studiju kursus klausītāja statusā gan pamatstudijās, gan maģistra studijās, kārtot pārbaudījumus, iegūt novērtējumu un pēc kursu veiksmīgas apguves saņemt LBTU apliecību.

Reģistrācija studiju kursiem klausītāja statusā 2022./2023. studiju gada PAVASARA semestrim notiks no 23.01.2023. līdz 19.02.2023.

Kā kļūt par klausītāju?

 • Iepazīsties ar LBTU piedāvātajiem studiju kursiem LBTU Studiju programmu katalogā – https://www.llu.lv/lv/studiju-programmas – atverot vaļā studiju programmas, kurās varētu būt attiecīgais studiju kurss.
 • Noskaidro, vai attiecīgajā semestrī šis kurss tiek docēts, aplūkojot LBTU nodarbību sarakstus – https://lais.llu.lv/luis/lsarG.html – vai interesējoties fakultātēs, kuras nodrošina interesējošo studiju kursu docēšanu.
 • Reģistrācija tiek uzsākta katra semestra pirmajā dienā līdz studiju kursa trešajai nodarbībai vai noteiktam datumam.
 • Reģistrācijas laikā dodies uz LBTU Mūžizglītības centru, saņem un aizpildi reģistrācijas veidlapu.
 • Ja Tev ir visa nepieciešamā informācija, izdrukā klausītāja reģistrācijas veidlapu (pielikumā) un aizpildi to.
 • Ar reģistrācijas veidlapu dodies uz fakultāti, kura nodrošina kursu docēšanu (vadīšanu), pie dekāna un/vai studiju programmu vadītāja, lai saskaņotu studiju kursu apguvi.
 • Pēc tam LBTU Mūžizglītības centrā iesniedz saskaņoto reģistrācijas veidlapu un noslēdz klausītāju līgumu ar LBTU par studiju kursu apguvi.
 • 3 (trīs) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas ar pārskaitījumu Tev jāsamaksā par kursu apguvi.

Maksa studiju kursu klausītājiem par vienu kredītpunktu noteikta ar 10.06.2022. rektora rīkojumu nr. 4.3.-8/156:

 • pamatstudiju programmās - 45.00 EUR
 • Veterinārmedicīnas studiju programmā:
 • ja nav studenta statuss LLU – 75.00 EUR
 • ja ir studenta statuss LLU – 45 EUR
 • maģistra studiju programmās - 50.00 EUR

 

llu mc

Kontaktinformācija
LBTU Mūžizglītības centrs Lielā iela 2 - 181, Jelgava
Zane Zeltiņa
E-pasts: zane.zeltina@llu.lv
Tālrunis: 63005715, 26340144