Skip to main content

Noskaidros labākos Zemgales un Vidzemes reģionu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu autorus

llu mc4. martā tiešsaistē norisināsies Zemgales un Vidzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference, kurā skolēni aizstāvēs savus īstenotos pētījumus. Konferenci ik gadus organizē Latvijas Lauksaimniecības universitāte Jelgavā sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu, lai noteiktu labākos zinātniski pētnieciskos darbus reģionā un izvirzītu tos Latvijas skolēnu 46. zinātniskās pētniecības darbu konferencei. Turklāt atsevišķu sekciju labākajiem un zinošākajiem skolēniem būs unikāla iespēja iestāties LLU studiju programmās ārpus konkursa, kā arī iespēja saņemt Zemgales plānošanas reģiona balvas.

Februārī LLU norisinājās Zemgales un Vidzemes reģionu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu recenzēšana, kurā bija iesaistīti 27 universitātes mācībspēki un zinātnieki. Skolēni ir ieguvuši vērtējumus par iesniegtajiem darbiem un 4. martā tos prezentēs dažādu tematisko sekciju komisijām, lai piedalītos publiskā diskusijā par pētījumu rezultātiem un iegūtu papildus punktus par veiksmīgu darbu aizstāvēšanu.

Šogad no Zemgales reģiona skolām izvirzīts 71 zinātniski pētnieciskais darbs sešās dažādās zinātņu nozaru grupās. Visvairāk darbu ir sociālajās zinātnēs un dabaszinātnēs, kur reģiona konkursam katrā nozarē izvirzīti pa 22 darbiem.  Plaši pārstāvētas arī Humanitāro un mākslas zinātņu un Inženierzinātņu nozares, kurās katrā iesniegti pa 10 darbiem. Savukārt medicīnas un veselības zinātnēs iesniegti 4 skolēnu darbi, bet Lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu nozarē tiks vērtēti 3 zinātniski pētnieciskie darbi.

Zemgales reģiona zinātniski pētniecisko darbu konkursam darbus iesnieguši skolēni no Jaunjelgavas vidusskolas, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas, Aizkraukles novada vidusskolas, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas, Elejas vidusskolas, Vircavas vidusskolas, Jelgavas Valsts ģimnāzijas, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas, Jelgavas 5. vidusskolas, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, Jēkabpils 2. vidusskolas, Salas vidusskolas, Aknīstes vidusskolas, Viesītes vidusskolas un Zemgales vidusskolas.

Paralēli LLU mācībspēki iesaistīti arī Vidzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vērtēšanā, kur kopīgi ar kolēģiem no Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes un Daugavpils Universitātes iepazīsies ar 30 konkursam iesniegtajiem darbiem. Visvairāk darbu iesniegti Dabaszinātņu nozarē, kurā tiks vērtēti 10 pētījumi. Savukārt Humanitārās un mākslas zinātnēs iesniegti 6 darbi, Medicīnas un veselības un Sociālo zinātņu nozarēs katrā pa 5 darbiem, Inženierzinātnēs tiks vērtēti 3 darbi, bet Lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu nozarē pieteikts viens skolēna darbs.

LLU rektore Irina Pilvere izsaka īpašu pateicību visiem skolēniem, kuri ir neatlaidīgi un mērķtiecīgi un īsteno savus pirmos zinātniski pētnieciskos darbus. Tie ir nozīmīgi soļi pētniecisko prasmju attīstīšanā un jaunu zināšanu radīšanā, kas noderēs turpmākajā dzīvē un profesionālās karjeras veidošanā. Rektore pateicas arī skolotājiem un vecākiem par skolēniem sniegto atbalstu pētījumu izstrādē.

Zinātniski pētniecisko darbu konferencē noskaidros skolēnus, kuru darbi tiks izvirzīti Latvijas skolēnu 46. zinātniskās pētniecības darbu konferencei un kuriem būs unikāla iespēja iestāties LLU studiju programmās ārpus konkursa. Ik gadu šāda iespēja tiek piedāvāta aptuveni 40 skolēniem.

Submitted on: Thu, 03/03/2022 - 12:39