Skip to main content

Gaļas liellopu pārraudzība

Mērķauditorija: Visi, kuri vēlas nodarboties ar gaļas liellopu audzēšanu, kā arī veikt pārraudzību vienā ganāmpulkā.

Saturs īsumā:

  • Ciltsdarbs, tā nozīme kvalitatīvu ganāmpulku izveidē.
  • Ganāmpulku reģistra uzturēšana. Pārraudzības darba nozīme gaļas liellopu ganāmpulku izkopšanā, darba organizācijas sistēma un dokumentu aizpildīšana. Ganāmpulku reģistra dokumentu sagatavošana un iesūtīšana LDC. Dzīvnieku reģistrēšana un apzīmēšana.
  • Gaļas liellopu audzēšanas pamati (cilts dokumenti).
  • Veterinārās prasības gaļas liellopiem Pirmās palīdzības sniegšana. Izplatītāko slimību profilakse.
  • Gaļas liellopu audzēšanas pamati. Gaļas liellopu ēdināšana, barības devu sastādīšana un analīze.
  • Gaļas liellopu audzēšana un labturība. Gaļas liellopu turēšanas tehnoloģijas, to vērtējums saimniecībā. Gaļas liellopu barošanās vērtējums saimniecībā.
  • Noslēguma pārbaudījums.

Kursa rezultāts: Iegūtas zināšanas par gaļas liellopu audzēšanu, turēšanu, labturību, iegūts sertifikāts par teorētisko apmācību un apliecība par tiesībām veikt pārraudzību vienā ganāmpulkā.

Kursu maksa: 105,00 EUR

Kursu ilgums: 32 stundas

Lektori: Indra Eihvalde, Inga Muižniece, Ilga Šematoviča, LDC pārstāvis.

 

 

 


Kontaktinformācija un pieteikšanās:
LLU Mūžizglītības centrs Lielā iela 2 - 163, Jelgava
Antra Bērziņa
E-pasts: antra.berzina@llu.lv
Tālrunis: 63005715, 29171112

Submitted on: Thu, 01/21/2021 - 17:42