Skip to main content

Pārraudzība aitkopībā darbam vienā ganāmpulkā

Apmācību kurss izstrādāts ņemot vērā 2011. gada 12. jūlija MK not. Nr. 566 „Kārtība, kādā apmāca fiziskas personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, un kārtība, kādā šīm personām izsniedz un anulē sertifikātus un apliecības” un 2011. gada 5. jūlija MK not. Nr. 528. „Aitu pārraudzības kārtība”

Mērķauditorija: Visi, kuri vēlas nodarboties ar aitkopību, kā arī veikt aitu pārraudzību vienā ganāmpulkā.

Saturs īsumā:

  • Aitu pārraudzība.
  • Pārraudzības darba organizācijas sistēma un dokumenti.
  • Aitu audzēšanas un ciltsdarba pamati.
  • Aitu ēdināšana un labturība.
  • Ganāmpulka un dzīvnieka reģistrēšana un dzīvnieku apzīmēšana.
  • Pirmās palīdzības sniegšana, veterinārās prasības, aitu slimības.

Kursa rezultāts: iegūtas zināšanas par aitu audzēšanu, turēšanu, labturību, iegūts sertifikāts par teorētisko apmācību un apliecība par tiesībām veikt pārraudzību vienā ganāmpulkā.

Kursu maksa: 105 EUR

Kursu ilgums: 32 stundas

Lektori: Daina Kairiša un Dace Bārzdiņa (LLU), Aija Šneidere (veterinārārste), Daina Lodiņa (LDC), Lolita Landmane (z/s „Mežkalēji”).

 

 

 


Kontaktinformācija un pieteikšanās:
LLU Mūžizglītības centrs Lielā iela 2 - 163, Jelgava
Antra Bērziņa
E-pasts: antra.berzina@llu.lv
Tālrunis: 63005715, 29171112

Submitted on: Thu, 01/21/2021 - 17:37