Skip to main content

Zīmēšana

Mērķauditorija: Vidusskolēni un citi interesenti, lai sagatavotos iestājeksāmeniem LLU Ainavu arhitektūras un plānošanas specialitātē vai papildinātu savas prasmes zīmēšanā.

Kursu norises laiks: februāris - aprīlis

Mācību metodes: Kursu apguvē daudz praktisko darbu.

Kursu procesa organizācija un rezultāts: Kursi notiek grupā, kuras lielums ir ~15 kursanti. Nodarbības reizi nedēļā 3 stundas (trešdienās no plkst. 17.00 līdz 19.15). Vienas nodarbības ilgums 45 min.

Kursu norises vieta: LLU, Vides un būvzinātņu fakultātē, Akadēmijas iela 19, Jelgavā.

Kursu ilgums: 36 stundas

Pasniedzēji: Ainavu arhitektes lekt. Kristīne Vugule un doc. Iveta Lāčauniece.

 

 

 


Kontaktinformācija un pieteikšanās:
LLU Mūžizglītības centrs Lielā iela 2 - 163, Jelgava
Antra Bērziņa
E-pasts: antra.berzina@llu.lv
Tālrunis: 63005715, 29171112

Submitted on: Thu, 01/21/2021 - 17:19