Skip to main content

Bioloģiskā lauksaimniecība

Programma licenzēta un akreditēta IZM.

Nākamās grupas sākums 2022. gada 19. augustā!

llu mc

Kursu mērķis: Izglītot lauku uzņēmējus par kvalitatīvas augkopības un lopkopības produkcijas ražošanas iespējām ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm.

Iegūsti zināšanas un prasmes saimniekošanai pēc bioloģiskās lauksaimniecības metodēm!

Kursu saturs:

  • Bioloģiskās lauksaimniecības nozīme un atbilstības novērtējums.
  • Laukaugu audzēšana pēc bioloģiskās lauksaimniecības metodes.
  • Augļaugu audzēšana pēc lauksaimniecības bioloģiskās metodes.
  • Dārzeņu audzēšana pēc bioloģiskās lauksaimniecības metodes.
  • Ārstniecības un garšaugu audzēšana pēc bioloģiskās lauksaimniecības  metodes.
  • Bioloģiskā lopkopība.
  • Bioloģiskā biškopība.
  • Lopbarības nodrošinājums bioloģiskajā lauksaimniecībā.
  • Bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrāde un realizācija.

Kursu ilgums:160 stundas

Kursu procesa organizācija un rezultāts: Mācības notiek grupā, kuras lielums ir 15-20 kursanti. Mācību ilgums 3 mēneši. Nodarbības notiek piektdienās un sestdienās. Kursu beigās, nokārtojot zināšanu, pārbaudījumus iegūst IZM apliecību par profesionālās pilnveides izglītību. Kursus var apgūt jebkurš interesents!

Juridiskām vai fiziskām personām, kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktu) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājiem mācību maksu sedz ELFLA projekta „Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.‑2020. gadam pasākuma Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros” līdzekļiem.  https://www.mc.llu.lv/pakalpojumi/aktualie-piedavajum

 

Interesentiem, kas neatbilst iepriekš minētajiem kritērijiem, kursu maksa ir 500,- EUR  (samaksu var dalīt daļās, iepriekš vienojoties).

 

 


Kontaktinformācija un pieteikšanās:
LLU Mūžizglītības centrs Lielā iela 2 - 163, Jelgava
Antra Bērziņa
E-pasts: antra.berzina@llu.lv
Tālrunis: 63005715, 29171112

Submitted on: Thu, 01/21/2021 - 17:02