Skip to main content

Zirgu un jātnieku sagatavošana

Šo moduli var apgūt Profesionālās pilnveides programmas Zirgkopības pamati ietvaros, ja nokomplektējas grupa! 

Nākamā grupa ne ātrāk kā 2022. gada rudenī!

Kursu mērķis: Sniegt zināšanas par zirgu jātnieku un zirgu pamata sagatavošanu, ietverot zināšanas par jātnieka uzsēdi, vadības līdzekļu pielietošanu, zirgu mācīšanās principiem, kumeļu un jaunu zirgu sākotnējo apmācību. Iegūt prasmi veidot un attīstīt pareizu uzsēdi, saskatīt, analizēt un labot savas un citu jātnieku uzsēdes kļūdas.

Mērķauditorija: Interesenti, kuri vēlas iegūt vai paplašināt zināšanas par jātnieku un zirgu sākotnējo sagatavošanu.

Saturs īsumā (48 stundas):

 • Jātnieka sagatavošana.
 • Cilvēka kustības.
 • Jātnieka uzsēde.
 • Uzsēdes problēmas un risinājumi.
 • Jātnieka vadības līdzekļi.
 • Zirgu mācīšanās.
 • Zirgu sagatavošanas principi un sistēmas.
 • Jāšanas inventārs.
 • Kumeļa sākotnējā sagatavošana.
 • Jaunzirga pamat sagatavošana.
 • Zirga sagatavošana zem segliem.
 • Darbs ar kavaletēm.
 • Darbs pāri šķēršļiem.
 • Darbs apvidū.

Mācību metodes: Kursu apguvē izmanto lekcijas, mācību izdales materiālus labākai tēmu izpratnei, kā arī notiek praktiskie darbi LLU Zirgkopības mācību centrā „Mušķi" un citos staļļos. Kursi notiek PP Zirgkopības pamati ietvaros. 6 dienas, katrā 8-9 akadēmiskās stundas. Kursu beigās, nokārtojot zināšanu pārbaudes testu, kursants iegūst LLU sertifikātu.

Minimālā izglītība, lai apgūtu programmu: Apmeklēt apmācību kursus un saņemt kursu beigšanas apliecinājumu var jebkura pilngadīga persona. Ieteicama praktiska pieredze ar zirgiem.

Kursu ilgums: 48 stundas

Kursu maksa: 250 EUR

Lektori: I.Kļaviņa, D. Luksa, K. Kliesmete

 

 

 


Kontaktinformācija un pieteikšanās:
LLU Mūžizglītības centrs Lielā iela 2 - 163, Jelgava
Antra Bērziņa
E-pasts: antra.berzina@llu.lv
Tālrunis: 63005715, 29171112

Submitted on: Thu, 01/21/2021 - 16:00