Skip to main content

Pedagoģija

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma Pedagoģija (B programma)
IZM lēmums Nr. 89 no 21.07.2016.

Nākamās grupas sākums 2023. gada 5. augustā!

Programmas saturs: Atbilstoši MK 2018. gada 11. septembra noteikumiem Nr. 569 Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību.

Temati:

  • Izaicinājumi un iespējas izglītībā 21. gs. ES izvirzītās prioritātes izglītībā līdz 2020. gadam.
  • Pedagoģijas zinātne. Mūsdienu izpratne par mācīšanu un mācīšanās procesa organizēšanu. Mācīšanās procesa neirobioloģiskie aspekti. Mācīšanas un mācīšanās stili. Izglītības kvalitātes pilnveides nepieciešamība.
  • Efektīva komunikācija ilgtspējīgai sadarbībai.
  • Mūsdienīgas mācību metodes pedagoģijā un andragoģijā. Mācību metožu izvēle, pamatojoties uz mācību mērķi. Interaktīvas mācību metodes
  • Stress un profesionālā izdegšana. Pedagogu lielākie stresori un kā mazināt savu atkarību no tiem. Praktiskās tehnikas stresa vadīšanā. Pozitīvā domāšana.
  • Grupu dinamika. Grupu darba vadīšana. Praktiskā darba analīze.
  • Andragoģija. Andragoģijas pamata principi. Pieaugušo mācīšanās specifika. Pieejas pieaugušo mācīšanā. Paaudžu teorijas pielietošana mācību organizēšanā.
  • Profesionālās kompetences pilnveide. Kompetences veidi. Kompetences pilnveides labās prakses piemēri grupas dalībnieku pieredzē.
  • Zināšanu un prasmju novērtēšanas veidi un metodes. Mācību procesa kvalitātes novērtēšanas veidi un metodes.
  • Noslēguma darbu prezentācijas. Atgriezeniskā saite par kursu kopumā.

Norises vieta: Daļa nodarbību notiks klātienē Jelgavā, Lielā iela 2,  daļa attālināta – Zoom platformā.

Nodarbības notiks, piektdienās (no 14.00, zoom platformā) un  sestdienās (no 10.00 - 16.00, klātienē Jelgavas pilī, Lielā iela 2).

Kursu maksa: 250 EUR (fiziskas personas maksu var dalīt divās daļās).

Kursu ilgums: 72 stundas

Pasniedzēji: Mg.psych., pedagoģijas skolotāja Iluta Krūmiņa, Psiholoģe – vieslektore Ieva Vaine, Mg. ed. lektors Jānis Pāvulēns, Ligita Smildziņa.

 

 

 

 


Kontaktinformācija un pieteikšanās:
LBTU Mūžizglītības centrs Lielā iela 2 - 163, Jelgava
Antra Bērziņa
E-pasts: antra.berzina@lbtu.lv
Tālrunis: 63005715, 29171112

Submitted on: Thu, 01/21/2021 - 11:51