Skip to main content

No Zemgales reģiona uz valsts skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferenci izvirzīti 62 darbi

LLU MC

5. martā tiešsaistē norisinājās Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference, kurā skolēni aizstāvēja savus īstenotos pētījumus. Konferenci ik gadus organizē Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) Jelgavā sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu, lai noteiktu labākos zinātniski pētnieciskos darbus reģionā un izvirzītu tos Latvijas skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu konferencei. Šogad tajā Zemgale tiks pārstāvēta ar 62 reģiona labākajiem zinātniskās pētniecības darbiem.

Noklausoties skolēnu ziņojumus par īstenotajiem pētījumiem, tematisko sekciju komisijas pirmās pakāpes diplomus un visaugstāko punktu skaitu piešķīra 16 skolēnu zinātniskās pētniecības darbiem. Četri no tiem izstrādāti dabaszinātnēs un tikpat daudz arī sociālajās zinātnēs, trīs pārstāv humanitārās un mākslas zinātnes un trīs izvirzīti no medicīnas virziena. Savukārt viens darbs izstrādāts lauksaimniecības, meža un veterinārajās zinātnēs.

Minēto darbu autori ir no Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas, Ozolnieku vidusskolas, Tukuma 2. vidusskolas, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas, Tukuma Raiņa ģimnāzijas, Jelgavas Valsts ģimnāzijas, Elejas vidusskolas un Jelgavas 6. vidusskolas. Visiem šo darbu autoriem tiks piešķirtas vienreizējas stipendijas no Zemgales plānošanas reģiona, kā arī tiks izsniegts apliecinājums par iespēju iestāties LLU attiecīgo nozaru studiju programmās ārpus uzņemšanas konkursa.

Savukārt otrās pakāpes diplomus ieguva 46 zinātniskās pētniecības darbi. Rekordliels skaits, t.i. 21 darbs izstrādāts humanitārajās un mākslas zinātnēs, 9 pārstāv sociālās zinātnes, 7 medicīnas nozari, savukārt 5 izstrādāti dabaszinātnēs, bet pa diviem izstrādāti inženierzinātnēs un lauksaimniecības, meža un veterinārajās zinātnēs. Arī šo diplomu ieguvējiem (izņemot medicīnas nozari) tiks izsniegti apliecinājumi par iespēju iestāties LLU attiecīgo nozaru studiju programmās ārpus uzņemšanas konkursa.

Kopumā valsts konferencei izvirzīti 62 zinātniskās pētniecības darbi, ko īstenojis 71 skolēns. Savukārt studiju vietu LLU ieguvuši 63 skolēni.

Darbu recenzēšanā un tematisko sekciju darbā Zemgales konferences laikā tika iesaistīti LLU mācībspēki un pētnieki. Tā kā atsevišķi darbi aizstāvēšanai Zemgales reģionā iesniegti arī no Vidzemes reģiona, konferencē organizētas divas apvienotās reģionu tematiskās sekcijas, kuru darbā bija iesaistīti arī Rīgas Tehniskās universitātes mācībspēki.

Šī gada konkursam zinātniski pētnieciskie darbi tika iesniegti no 23 Zemgales reģiona skolām. Vairāk darbu reģiona konkursam bija izvirzījušas Jelgavas Valsts ģimnāzija, Tukuma Raiņa ģimnāzija, Dobeles Valsts ģimnāzija, un Tukuma 2. vidusskola. Labāko vidū bija arī skolēni no Aizkraukles novada vidusskolas, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas, Bauskas Valsts ģimnāzijas, Elejas vidusskolas, Iecavas vidusskolas, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas, Jelgavas 4. vidusskolas, Jelgavas 6. vidusskolas, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, Kandavas reģionālās vidusskolas, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas,  Ozolnieku vidusskolas, Pļaviņu novada ģimnāzijas, Skaistkalnes vidusskolas, Vecumnieku vidusskolas, Viesītes vidusskolas un Zemgales vidusskolas.

Zemgales reģionālo zinātniski pētniecisko darbu konferenci organizē LLU Mūžizglītības centrs, pamatojoties uz 2016. gadā Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra (VISC) un LLU noslēgto sadarbības līgumu par ES struktūrfondu projekta "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" īstenošanu.

ZPD

 

Submitted on: Thu, 03/11/2021 - 15:59