Skip to main content

LLU studenti-konsultanti gatavojas izstādei „Skola 2015”

LLULLU Mūžizglītības centrs studentiem, kuri pārstāvēs un prezentēs universitāti izstādē „Skola”, nodrošinājis iespēju apmeklēt personības attīstīšanas kursus, kuru laikā jaunieši uzlaboja savas publiskās uzstāšanās prasmes, lai spētu uzrunāt jebkuru interesentu.

Mūžizglītības centra pārstāve Zane Zeltiņa informē, ka kursu mērķis bija veicināt to, lai LLU studenti, kuri trīs dienas izstādē strādās kā konsultanti, iegūtu lielāku pašpārliecinātību, attīstītu runas prasmes, atbrīvotos no iespējamās nedrošības, bailēm un augstās paškritikas situācijās, kad jārunā publiski. Kursus vadīja Oskars Priede, kam ir liela pieredze publiskās runas mākslā.

„Pirmajās nodarbību minūtēs O.Priede mēģināja „salauzt ledu” starp studentiem, un jau pēc pusstundas viņi no nedaudz kautrīgiem un atturīgiem kļuva par smaidīgiem un atvērtiem jauniešiem, kuru vidū parādījās arī pirmās diskusijas un joki,” atklāj Z.Zeltiņa.

Nodarbības apmeklēja ne tikai studenti, kas piedalīsies izstādē „Skola”, bet arī tie, kuri dodas uz dažādām Latvijas skolām informēt studētgribētājus par daudzveidīgajām LLU piedāvātajām studiju programmām.

„Šādus kursus izlēmām nodrošināt studentiem, lai viņi spētu ne tikai veiksmīgāk prezentēt LLU, bet arī lai gūtu paši sev vērtīgu pieredzi, kas noderētu viņiem turpmāk dažādās dzīves situācijās. Kursos pozitīvais bija arī tas, ka dalībniekiem viss bija jāizmēģina praktiski, un, ja kāds pieļāva kādu kļūdu, kursu vadītājs uzreiz ieteica, kā labāk darīt vai arī kā, piemēram, tikt vaļā no publiskajai runai traucējošiem ieradumiem,” papildina Z.Zeltiņa.

Paralēli šiem kursiem studentiem notika arī informatīvas nodarbības par katru universitātes fakultāti un to piedāvātajām studiju iespējām. Nodarbības notika gan lekciju veidā, gan kā izzinošas ekskursijas pa fakultātēm, to laboratorijām u.c. Par nodarbību veiksmīgu norisi Mūžizglītības centrs izsaka pateicību fakultāšu prodekāniem.

Sagatavoja Ilvija Melne.

Foto no LLU arhīva.

Submitted on: Sun, 02/15/2015 - 12:53