Skip to main content

LLU studējošie viesojas Eiropas Parlamentā

Septembra izskaņā LLU Labās gribas vēstnešu un studentu korporācijas Fraternitas Imantica pārstāvji izmantoja iespēju apmeklēt Eiropas Parlamenta mītni Briselē, lai iepazītos ar parlamenta iekšējo struktūru, lēmumu pieņemšanas procesiem un izprastu Latvijas lomu Eiropas Savienībā.

Tikšanās laikā Eiropas Parlamenta pārstāvis sniedza informāciju gan par notikušiem procesiem, gan par tiem, kas tikai norisināsies, un cik ilgā laika periodā tiek pieņemti lēmumi. Studentiem bija iespēja diskutēt un izteikt savas domas par notiekošajiem procesiem, piemēram, par Turcijas iekļaušanu Eiropas Savienībā. Izskanēja vairāki jautājumi par Latvijas lomu Eiropas Savienībā

Kā atzīst LLU Labās gribas vēstnešu programmas dalībnieki, došanās uz Briseli un Eiropas Parlamenta apmeklējums ir paplašinājuši zināšanas gan par Eiropas Savienību kopumā, gan ikviena tās iedzīvotāja kompetenci.

LLU MC

Evita Gaveika (VMF): Pēc Briseles brauciena saprotu, cik liels ieguldījums mums katram sevī ir jāiegulda, lai kopīgi panāktu mērķi, ko esam sev nosprauduši. Nav lietas, kā es nevēlos, neinteresē, nav vajadzīgs, ir vienkārši jāsaprot, kurā virzienā tu pats esi spējīgs dot labumu mums visiem”.


Ella Sorokina (VMF) Eiropas Parlamenta apmeklējums bija pilns ar iespaidiem – tikāmies ar personu, kas izstāstīja ne tikai par Parlamenta darbību panākumiem, atbildību, bet arī par esošajiem mīnusiem uz doto mirkli. Palaimējās pat sadzirdēt vienu no aktuālajām tēmām, kas iespējams daudziem cilvēkiem, sniegs pozitīvas pārmaiņas. Nekad nenojautu, cik daudzveidīgas sfēras tiek lemtas Parlamentā, un cik daudz cilvēku ir iesaistīti mūsu dzīves līmeņa uzlabošanai, mēģinot panākt pēc iespējas lielāku attīstību, produktivitāti un objektivitāti. Milzīgs prieks, ka mums ir bijusi iespēja ielūkoties Eiropas Parlamenta darbībā un izprast tā nozīmīgumu un sniegumu cilvēkiem ne tikai Eiropā, bet arī ārpus tās”.


Gusts Indāns (VMF): Došanās uz Beļģiju bija dažādiem iespaidiem pilns – bagātu Beļģijas kultūru un, protams, galveno ceļojuma mērķi – Eiropas Parlaments. Kas man mazliet atgādināja arī to, ar ko ikdienā nodarbojamies gan mēs, gan pašpārvaldes LLU – kopā darbojoties entuziastiem un cilvēkiem, kas vēlas uzlabot savu un citu ikdienu, tiek pieņemti dažādi lēmumi, kas iespaido mūs visus, padarot apstākļus par tādiem, kādus mēs vēlamies tos redzēt, nevis, kādi tie vienkārši ir. Ļoti interesanti, bija paskatīties uz to, kā lemj par nozīmīgām lietām, kas iespaido mūsu visu ikdienas, kā arī bija lepnums, ka no mūsu mazās valstiņas ir 8 pārstāvji, no kuriem Krišjānis Kariņš ir ierindojies ļoti augstu”.


Olga Frolova (VBF): Eiropas Parlamenta apmeklējums paplašināja zināšanas par tā darbību un kompetenci, par Latvijas pārstāvju darbības virzieniem un lomu tajos. Informācija bija saprotama un interesanta”.


Annija Roziņa (ESAF absolvente): Brisele ir pilsēta, ko var baudīt ar acīm, skaisto namu dēļ un savu īpašo auru, un protams, Eiropas Parlamenta dēļ. Bija interesanti un noderīgi apmeklēt Parlamentu, jo beidzot radās iespēja apskatīt savām acīm šo mītni, kas manīta tik daudzas reizes televīzijas ekrānos. Ieguvām daudz informācijas par parlamentāriešu ikdienu, darba specifiku un viņu pienākumiem. Patīkama bija arī mūsu sagaidīšana Parlamentā – ir ļoti jauki tik tālu no Latvijas satikt latviešus, kas laipni uzņem pie sevis un izrāda parlamentu”.


Jovita Pilecka (VBF): Eiropas Parlaments – tik bieži dzirdēti vārdi, katrs zinām, ka Latvijas pārstāvji darbojas EP. Vizītes laikā uzzinājām, kas pārstāv Latviju, ar ko nodarbojas parlamenta pārstāvji, par kādiem labumiem cīnās Latvijas un tās iedzīvotāju labā. Papildus gūtajām zināšanām iepazināmies ar Eiropas Parlamenta telpām, apskatījām galveno sēžu zāli un uzzinājām, kā notiek lēmumu pieņemšana sēžu zālē, kā arī interesanti šķita tas, ka katrai valstij Parlamentā ir savi tulki, kas visu sēdes laiku tulko, katras valsts pārstāvju uzrunas”.


Atis Žilvinskis (VBF): Iespaidi par Briseli paliks prātā ļoti ilgu laiku. Galvenais brauciena mērķis bija Eiropas Parlamenta apmeklējums, kura laikā mēs apskatījām sēžu zāli un noklausījāmies lekciju par Eiropas Parlamenta struktūru un nedaudz  pārrunājām Eiropas Savienības aktualitātes. Liela daļa informācijas bija atkārtojums jau zināmajam, taču šī lekcija iedvesmoja vairāk iedziļināties šajos procesos. Bieži vien cilvēki jūtas distancēti no politikas un mūsu pārstāvjiem dažādās starpvalstu institūcijās, pēc šīs lekcijas es tiešām sajutos, ka mūs pārstāv „mūsu” cilvēki un ir vairāk jāinteresējas par politiskajiem procesiem nevis jāfokusējas uz negatīvo”.

 

Submitted on: Mon, 10/10/2016 - 09:18