Skip to main content

LLU Mūžizglītības centrs īsteno pedagogu karjeras konsultantu apmācības

LLU MCAugusta izskaņā LLU Mūžizglītības centrs uzsāka pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu kursus, kas attīsta pedagogu karjeras konsultantu prasmes integrēt karjeras pasākumus vispārējos mācību priekšmetos.

Pateicoties dalībai programmā, kursa dalībnieki guva izpratni par karjeras izglītības integrēšanu mācību procesā, kas bija noderīgi ne tikai karjeras konsultantiem, bet arī skolotājiem. Dalībnieki augstu novērtēja iespēju ieklausīties pieredzes stāstos un iepazīties ar uzņēmumu un LLU darba specifikām. Turklāt kursu saturam ir reāla sasaiste ar jauno izglītības saturu.

Pirmreizējo kursu laikā dalībnieki viesojās pie SIA “Labie koki” un SIA “Lāči” uzņēmuma pārstāvjiem, izzinot uzņēmumu pārvaldības principus, darbinieku pienākumus, nepieciešamās prasmes un kompetences. Sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) dalībnieki iepazina Latvijas darba tirgus attīstības prognozes un noskaidroja tās zināšanu jomas, kuras darba devēji darbiniekos vērtē visaugstāk.

LLU Mūžizglītības centrs realizē Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkuma “Mācību pakalpojumi pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu apguvei” Nr. IZM2020/23, A programmu “Izpratnes pilnveide par karjeras iespējām un tās integrēšana izglītības procesā” 24 stundu apjomā.

Apmācības paplašina pedagogu karjeras konsultantu praktiskās un teorētiskās zināšanas par izglītības un nodarbinātības mijiedarbību, tautsaimniecības nozarēm un to attīstības tendencēm, kā arī karjeras vadības prasmēm un karjeras izglītības īstenošanu.


Detalizēta informācija par kursu norises vietu un pieteikšanos:
LLU Mūžizglītības centrs                                          
Jelgava, Lielā iela 2 – 181
Zane Zeltiņa                                                               
tālr.: 63005715

e-pasts: zane.zeltina@llu.lv

 

Submitted on: Mon, 08/24/2020 - 13:22