Skip to main content

LLU jauna mentoringa kustība "Students studenta draugs!"

LLUDalībai kustībā aicināti pieteikties LLU studējošie, kuri grib sekmēt pirmkursnieku iejušanos LLU studiju vidē un Jelgavā, kā arī jaunuzņemtie studenti, kuri vēlas saņemt praktiskus padomus, emocionālu atbalstu un palīdzību studiju gaitu uzsākšanā.

Jaunās kustības mērķis ir aicināt LLU studējošos brīvprātīgi veltīt laiku pirmā kursa studentiem, lai sniegtu viņiem ne tikai informatīvo un praktisko, bet arī emocionālo un psiholoģisko atbalstu. Tāpat kustība veidota ar uzdevumu veicināt ātrāku jauniešu iekļaušanos LLU studiju vidē un sniegt padomus, kā veiksmīgi tikt galā ar visu studijās. Kustības iniciatori ir Pārtikas tehnoloģijas fakultātes Studējošo pašpārvaldes vadītāja Aija Mataite un LLU Mūžizglītības centrs.

Studenti - mentori tiks aicināti uz kopīgu pasākumu, kurā varēs iepazīties ar citiem domubiedriem un saņemt svarīgus ieteikumus par jaunuzņemto studentu konsultēšanu dažādos jautājumos. Kustību atbalsta arī LLU Studiju centrs un aicina mentorus kopā ar pirmkursniekiem droši doties uz Jelgavas pils 178. telpu, ja rodas kādi jautājumi par studiju procesu, stipendiju konkursiem un kredītu saņemšanu.

 

 

Mentoru galvenie uzdevumi:

 • iepazīstināt jaunos studentus ar LLU Studiju nolikumu, kas regulē visu studiju norisi un kurā ir atrodami dažādu studijās lietoto terminu skaidrojumi;
 • dot ieteikumus studiju laika un darbu plānošanā;
 • veicināt komunikāciju starp dažādu kursu studentiem, pasniedzējiem u.c.;
 • palīdzēt izprast studiju procesu un telpu izvietojumu universitātes ēkās;
 • sniegt informāciju par pieejamajām ārpus studiju aktivitātēm (studējošo pašpārvaldes, kori, deju kolektīvi, sporta nodarbības, semināri, konferences);
 • iepazīstināt ar kārtības noteikumiem dienesta viesnīcās.

Mentoru ieguvumi: 

 • iespēja attīstīt komunikācijas prasmes un atbildības sajūtu;
 • papildināt zināšanas par savu universitāti;
 • paplašināt savu paziņu loku;
 • izkāpt no savas "komforta zonas";
 • gūt gandarījumu, par to, ka esi kādam palīdzējis.

Pirmkursnieku ieguvumi:

 • interesants veids, kā uzzināt visu par LLU,
 • kontakti ar vecāko kursu studentiem,
 • iespēja ātrāk adaptēties universitātes vidē,
 • iespēja izzināt Jelgavas studentu tradīcijas,
 • praktiski padomi, kā organizēt dzīvošanu kopmītnēs.

Plašāku informāciju par jauno kustību var saņemt sazinoties ar LLU Mūžizglītības centra projektu vadītāju Zani Zeltiņu, rakstot uz e-pastu karjera@llu.lv!

Submitted on: Thu, 08/20/2015 - 15:59