Skip to main content

LLU ITF Neklātienes Programmēšanas skola

LLU

LLU Informācijas tehnoloģiju fakultāte piedāvā jebkuram interesentam mācības Neklātienes Programmēšanas Skolā (NPS).

Mācības notiek neklātienes veidā laika periodā no 1. oktobra līdz 1. jūnijam, lietojot e-studiju vidi. Mācības ir bez maksas

NPS ir paredzēta tiem, kam ir interese par datorzinātnēm un vēlme individuāli apgūt programmēšanas iemaņas vai turpināt studijas nozarēs, kas saistītas ar datorzinātni un programmēšanu.

Vienlaikus ir iespējams apgūt vairākus kursus. Par katra kursa veiksmīgu beigšanu var saņemt sertifikātu, kas tiek nosūtīts pa pastu vai e-pastu. Kurss ir veiksmīgi pabeigts, ja visi kontroldarbi ir nodoti atbilstoši kontroldarbu izpildes grafikam un ir ieskaitīti.

Lai pieteiktos mācībām NPS, jāaizpilda pieteikšanās anketa un jānosūta uz e-pasta adresi: nps@llu.lv.

 

Kursu programmas:

Tīmekļa lappušu veidošanas pamati

Programmēšanas pamati valodā Pascal - 1. daļa

Programmēšanas pamati valodā Pascal - 2. daļa

Programmēšanas pamati valodā C++

Programmēšanas pamati valodā Java - 1. daļa

Programmēšanas pamati valodā Java - 2. daļa

Vairāk informācijas: http://www.itf.llu.lv/lv/programmesanas-skola

 

logo

Kontaktinformācija un pieteikšanās:
Informācijas tehnoloģiju fakultāte Lielā iela 2, Jelgava
E-pasts: nps@llu.lv
Tālrunis: +371 63005705

Submitted on: Sun, 05/10/2020 - 14:37