Skip to main content

LLU ir darba devēju ieteiktāko augstskolu Top 3!

LLULatvijas darba devēju ieteiktāko izglītības iestāžu un mācību programmu 2015. gada TOPā, kurā savu viedokli šogad izteikuši 2046 darba devēji, LLU ierindojusies godpilnajā trešajā vietā. Visbiežāk darba devēji ieteikuši studēt Informācijas tehnoloģiju, Pārtikas tehnoloģijas un Lauku inženieru fakultātē.

Šogad darba devēji akcentējuši ar būvniecību, tūrismu un pārtikas ražošanu saistītas profesijas, tomēr pirmo vietu nemainīgi ieņem programmētāja profesija. TOPa rezultāti liecina, ka šogad darba devēju biežāk minēto profesiju lokā visbiežāk minētās ir informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares specialitātes, par TOPa līderi izvirzot programmētāja profesiju (168 ieteikums), kā arī dažādas uzņēmuma darbības atbalsta profesijas (mārketings, finanses, grāmatvedība). Pirmajā ieteiktāko profesiju divdesmitniekā iekļuvušas un lielu kāpumu piedzīvojušas tūrisma speciālista (+14), pārtikas un dzērienu tehnologa (+5) un būvinžiniera (+4) specialitāte. TOPa veidotāji uzsver – tas, ka šīs profesijas un izglītības iestādes, kur tās apgūt, ir bieži ieteiktas, liecina, ka tieši šajās jomās ir sarežģīti atrast tiešām zinošus un kvalificētus speciālistus.

Apkopojot informāciju par darba devēju ieteiktākajām izglītības iestādēm, TOPa līdera godu saglabā Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), kurai seko Latvijas Universitāte (LU), Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), kas šogad piedzīvojusi kāpumu par vienu vietu un iekļuvusi TOP 3 un Biznesa augstskola "Turība" (BAT), bet TOP 5 noslēdz Banku augstskola (BA).

Jau ceturto gadu Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sadarbībā ar karjeras portālu Prakse.lv un ar Statoil Fuel & Retail atbalstu veido darba devēju ieteiktāko izglītības iestāžu un mācību programmu TOPu, kas sniedz skolu absolventiem ieskatu, kur apgūt izvēlēto specialitāti. TOPa mērķis ir veicināt pārdomātu pamatskolu un vidusskolu absolventu tālākās izglītības un karjeras izvēli šovasar, ņemot vērā darba devēju viedokli. Šogad viedokli izteikuši 2046 darba devēji, kas ir 12 reižu vairāk nekā pirmajā TOPa tapšanas gadā.

LDDK ģenerāldirektore Līga Menģelsone: "Cilvēks bez izglītības ir kā māja bez pamatiem. Taču, lai pamati būtu tiešām spēcīgi un ilgtspējīgi, arī izglītībai jābūt tādai, kas darba tirgū tiek novērtēta. Darba devēju ieteiktāko izglītības iestāžu TOPs nenoliedzami sniedz ieskatu, kur apgūstamas noteiktas profesijas un kādu izglītību darba devēji pēc personiskās pieredzes uzskata par darba veikšanai atbilstošu."

LDDK un Prakse.lv pārstāvji aicina jauniešus ieklausīties darba devēju viedoklī, izvēloties studiju jomu un izglītības iestādi, lai nodrošinātu sev darba iespējas nozarē, kuru plāno apgūt. TOPā iespējams aplūkot arī ieteikumus nozaru griezumā, lai ikviens jaunietis zinātu, kur apgūt to profesiju, kas saista visvairāk.

Detalizētus darba devēju ieteiktāko izglītības iestāžu un profesiju TOPa rezultātus iespējams aplūkot LDDK mājaslapā www.lddk.lv un karjeras portālā Prakse.lv.

 

Informāciju sagatavoja Annemarī Šperliņa.

Foto no LLU arhīva.

Submitted on: Tue, 06/30/2015 - 15:54