Skip to main content

LBTU Mūžizglītības centrs uzsāk dalību Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projektā

LBTU Mūžizglītības centrs uzsāk dalību Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projektā Collegial Support for Resilience and Growth in Education / Koleģiālais atbalsts izglītībā – COSERE  (No – 2022-1-LV01-KA220-SCH-000086643), piedaloties projekta uzsākšanas sanāksmē Nikozijā, Kiprā. Projekta koordinators ir Valsts Izglītības satura centrs (Latvija), partneri Masarika universitāte (Čehija),  Cesie (Itālija), Cardet (Kipra), Valsts Pedagogu profesionālās pilnveides centrs (Gruzija), Spectrum (Īrija). Projekta darbības laiks ir no 2022. gada 1. decembra līdz 2025. gada 30. aprīlim.

Mērķi:

1) apzināt izglītības vadītāju izglītības vajadzības, lai uzlabotu koleģiālā atbalsta kultūru, izveidot rokasgrāmatu, tostarp vadlīnijas par to, kā veicināt dažādas koleģiālās mācīšanās formas izglītības iestādē;

2) veicināt izpratni par dažādām atbalsta formām un to ietekmi uz personāla un izglītības iestādes attīstību, kā arī iegūt praktisko pieredzi šo dažādo paņēmienu un metožu izmantošanā. Šim nolūkam mēs izveidosim profesionālās pilnveides mācību programmu ar pievienotiem materiāliem skolotājiem un mācību dalībniekiem.

Submitted on: Mon, 02/27/2023 - 10:05