Skip to main content

Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencei izvirzīti 92 darbi no Zemgales

LLU28. februārī LLU Jelgavas pilī norisinājās Zemgales reģionālā skolēnu zinātniskās pētniecības konference, kurā tika noskaidroti labākie zinātniskās pētniecības darbi reģionā un tie izvirzīti Latvijas skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferencei. Reģiona konferencē tika aizstāvēti 185 darbi, bet valsts konferencē aprīlī, kas šogad pirmo reizi norisināsies Jelgavā, kopā ar citu reģionu laureātiem Zemgales skolēni ziņos par 92 darbiem, tostarp 38 darbiem, kas izstrādāti Jelgavas pilsētas skolās.

Zemgales reģionālo zinātniski pētniecisko darbu konferenci sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu organizē LLU, kas ir gan Zemgales reģiona, gan Latvijas un Baltijas valstu vadošā biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. Zemgales reģiona konferencei tika izvirzīti darbi sešās dažādās zinātņu nozarēs, kuri LLU mācībspēku vērtējumā iepriekš saņēmuši vismaz 40 punktus, tādējādi 28. februārī skolēni ziņoja par 185 zinātniski pētnieciskajiem darbiem. Triju gadu laikā Zemgales reģiona skolēni un skolas ir bijuši vieni no aktīvākajiem labu pētījumu īstenotājiem Latvijā, jo Zemgale ir otrs plašāk pārstāvētais reģions valsts konferencē. Lielāks iesniegto darbu skaits ir tikai Rīgas reģionam.

Laureāti, kuri, konferencei noslēdzoties, saņēma vismaz 80 punktus un ieguva 1. un 2. pakāpes diplomus, tika tālāk izvirzīti valsts konferencei. Tāpat visi abu augstāko pakāpju ieguvēji, izņemot Medicīnas un veselības zinātņu nozares laureātus, saņēma tiesības iegūt valsts finansētu studiju vietu LLU studiju programmās ārpus konkursa.

Konferences noslēgumā LLU Aulā tika sveikti visi skolēni, kuri saņēma trešās, otrās un pirmās pakāpes diplomus, un viņu skolotāji. Diplomus pasniedza LLU rektore, profesore Irina Pilvere. Turklāt 1. pakāpes laureāti saņēma arī balvas no Zemgales plānošanas reģiona.

Zemgales konferences rezultāti.

Dabaszinātņu nozarē tika aizstāvēti 48 skolēnu darbi, no kuriem valsts konferencei izvirzīti:

2. pakāpi ieguvušie 18 darbi, kas izstrādāti Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā, Dobeles Valsts ģimnāzijā, Tukuma Raiņa ģimnāzijā, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā, Kandavas Reģionālajā vidusskolā, Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā, Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Iecavas vidusskolā;

1. pakāpi ieguvušie 8 darbi, kas izstrādāti Dobeles Valsts ģimnāzijā, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā, Bauskas 2. vidusskolā, Tukuma Raiņa ģimnāzijā un Jelgavas Valsts ģimnāzijā.

Humanitāro un mākslas zinātņu nozarē tika aizstāvēti 37 skolēnu darbi, no kuriem valsts konferencei izvirzīti:

2. pakāpi ieguvušie 17 darbi, kas izstrādāti Jēkabpils Valsts ģimnāzijā, Jelgavas Valsts ģimnāzijā, Ozolnieku vidusskolā, Tukuma Raiņa ģimnāzijā, Tukuma 2. vidusskolā, Jelgavas 4. vidusskolā, Aizkraukles novada vidusskolā, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā, Jaunjelgavas vidusskolā, Pļaviņu novada ģimnāzijā, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā un Aknīstes vidusskolā;

1. pakāpi ieguvušie 5 darbi, kas izstrādāti Tukuma 2. vidusskolā, Jelgavas Valsts ģimnāzijā, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā, Tukuma Raiņa ģimnāzijā un Jēkabpils Valsts ģimnāzijā.

Inženierzinātņu nozarē tika aizstāvēti 10 skolēnu darbi, no kuriem valsts konferencei izvirzīti:

2. pakāpi ieguvušie 3 darbi, kas izstrādāti Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā un Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā;

1. pakāpi ieguvušie 2 darbi, kas izstrādāti Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā un Bauskas Valsts ģimnāzijā.

Lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu nozarē tika aizstāvēti 8 darbi, no kuriem valsts konferencei izvirzīti:

2. pakāpi ieguvušie 3 darbi, kas izstrādāti Aizkraukles novada vidusskolā, Bauskas Valsts ģimnāzijā un Dobeles Valsts ģimnāzijā;

1. pakāpi ieguvušie 3 darbi, kas izstrādāti Aizkraukles novada vidusskolā, Bauskas Valsts ģimnāzijā un Tukuma Raiņa ģimnāzijā.

Medicīnas un veselības zinātņu nozarē tika aizstāvēti 15 darbi, no kuriem valsts konferencei izvirzīti:

2. pakāpi ieguvušie 6 darbi, kas izstrādāti Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā, Vecumnieku vidusskolā, Jelgavas Valsts ģimnāzijā, Jelgavas 4. vidusskolā un Aizkraukles novada vidusskolā;

1.pakāpi ieguvušais 1 darbs, kas izstrādāts Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā.

Sociālo zinātņu nozarē tika aizstāvēti 66 skolēnu darbi, no kuriem valsts konferencei izvirzīti:

2. pakāpi ieguvušie 19 darbi, kas izstrādāti Jelgavas Valsts ģimnāzijā, Jelgavas 6. vidusskolā, Jēkabpils Valsts ģimnāzijā, Tukuma Raiņa ģimnāzijā, Dobeles Valsts ģimnāzijā, Bauskas Valsts ģimnāzijā, Tukuma 2. vidusskolā un Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā;

1. pakāpi ieguvušie 7 darbi, kas izstrādāti Jelgavas Valsts ģimnāzijā, Jēkabpils Valsts ģimnāzijā, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā un Vecumnieku vidusskolā.

Zemgales reģionālā zinātniski pētniecisko darbu konferenci organizē LLU Mūžizglītības centrs, pamatojoties uz 2016. gadā Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra (VISC) un LLU noslēgto sadarbības līgumu par ES struktūrfondu projekta "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" īstenošanu.

 

Submitted on: Sun, 03/01/2020 - 13:05