Skip to main content

Latvijas skolēnu gaidītākais notikums – ZZ Čempionāts!

ZZ Čempionāts

Latvijas skolēnu gaidītākais notikums – ZZ Čempionāts no 23. maijam līdz 25. maijam aizritēja sporta kompleksā „333” Ropažos. Šogad pirmo reizi ZZČ draugu pulku kuplināja LLU! Brīvo aktivitāšu zonā LLU Lielisko līgas studenti pārbaudīja skolēnu erudīciju, atjautību un zināšanas par veselīgo uzturu, vietējo pārtikas apriti un pārtikas izšķērdēšanu. Aktivitātes organizējām Valsts un ES Skolu apgādes programmas ar augļiem, dārzeņiem un pienu ietvaros.

Lielisko līgas studenti un LLU Mūžizglītības centrs saka:

  • Paldies, par atbalstu AS Tukuma piens, Rāmkalni, SIA Keefa Simply Food, SIA Dabas Dots par veselīgajiem našķiem!
  • Paldies, LLU Pārtikas Tehnoloģijas fakultātes mācībspēkiem – Ilzei Beitānei, Dacei Kļavai un SIA Elme Messer L par aktīvajām un izglītojošām lekcijām skolotāju zonā!
  • Paldies, LLU Meža fakultātes, Kokapstrādes katedrai par izgatavoto taustes un sajūtu modeli! 
  • Paldies, LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātei par pufiem, LLU Saimniecības dienestam par nepieciešamajiem izejmateriāliem un Bulduru Dārzkopības vidusskolai par skaisto ziedu noformējumu!

Submitted on: Sat, 05/25/2019 - 13:04