Skip to main content

Latvijas "Karjeras nedēļā" piedalījās arī LLU

LLUNo 12. līdz 16. oktobrim Jelgavā un citviet Latvijā notika „Karjeras nedēļa”, kurā piedalījās un skolēniem ekskursijas pa fakultātēm un to laboratorijām organizēja arī LLU.

Šogad „Karjeras nedēļas” galvenais fokuss bija vērsts uz profesijas iepazīšanu radošā un jauniešiem atraktīvā veidā, un tās moto bija «Atver profesijas durvis». Jelgavā „Karjeras nedēļā” noritēja daudzi izglītojošie un praktiskie semināri, diskusijas, tikšanās ar veiksmīgiem jaunajiem uzņēmējiem, mācību ekskursijas un citi pasākumi.

Kopumā “Karjeras nedēļā” LLU apmeklēja vairāk nekā 380 skolēnu no vairāk nekā 10 dažādām Latvijas izglītības iestādēm. LLU viesojās skolēni no Saldus vakara vidusskolas, Saldus 2. vidusskolas, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas, Jelgavas 3.sākumskolas, Jelgavas Valsts ģimnāzijas, Jelgavas 6. vidusskolas, Jelgavas 1.internātpamatskolas, Jelgavas 4.sākumskolas, Jelgavas 3.sākumskolas, Talsu vidusskolas un citām.

Pirmajā dienā universitātē viesojās Jelgavas 4.sākumskolas skolēni, iepazīstot Lauksaimniecības fakultātē un Informācijas tehnoloģiju fakultātē apgūstamās profesijas un pētniecības darbu laboratorijās. 

Arī Jēkabpils Valsts ģimnāzijas skolēni iepazinās ar studiju iespējām LLU un Lauku inženieru fakultātes pasniedzēja Kārļa Siļķes vadībā izpētīja Daugavas modeli.

Šajā nedēļā LLU tika pārstāvēta arī Talsu novada „Karjeras nedēļā” (13.10.2015.), Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas „Karjeras nedēļas” aktivitātēs (14.10.2015.), kā arī Lielvārdes novada „Karjeras nedēļas” noslēguma pasākumā (16.10.2015.).

Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar pašvaldībām un to izglītības pārvaldēm organizē pasākumu ciklu «Karjeras nedēļa» vairākās Latvijas pilsētās un novados jau ceturto gadu. Tas tiek darīts, lai aktualizētu savlaicīgas un apzinātas tālākās izglītības un karjeras virziena izvēles nozīmi veiksmīgas personiskās dzīves ceļa veidošanā un palīdzētu jauniešiem izzināt savas karjeras iespējas atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām.

Sagatavoja I.Melne.

Foto: Z.Zeltiņa.

Submitted on: Wed, 10/14/2015 - 16:59