Skip to main content

Jaunieši diskusijā spriež par KLP

Studenti no Latvijas Lauksaimniecības universitātes (Lauksaimniecības, Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātēm), Rīgas Tehniskās universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes, kā arī Erasmus studenti no Turcijas, Polijas, Lietuvas un Montenegro 8. novembrī Rīgā diskutēja par dzīvi un iespējām laukos un lauksaimniecībā; uzzināja vairāk par kopējo lauksaimniecības politiku; atzinās, kurai videi (laukiem vai pilsētai) jaunieši dod priekšroku un kur saredz savu nākotni.

Diskusiju vadīja Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) lektore Vineta Tetere un radio un televīzijas žurnālists Ansis Bogustovs, kā KLP eksperte piedalījās LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes dekāne - profesore, Dr.oec. Irina Pilvere.

Par turpmāko diskusiju norisi un laikiem aicinām sekot līdzi:

https://www.facebook.com/pages/CAP-Back-to-Countryside/182650211887113

Kopējā lauksaimniecības politika – KLP – ir būtisks instruments, kas attiecas uz ikvienu Eiropas Savienības (ES) lauksaimnieku un uz ikvienu pārtikas produktu patērētāju – tātad uz ikvienu iedzīvotāju. KLP mērķis ir nodrošināt ES pašapgādi ar pārtiku par pieņemamām cenām, veicināt Eiropas lauksaimniecības konkurētspēju un izveidot vienotu lauku attīstības politiku.

Plašāka informācija:

Ilvita Švāne, LLU Mūžizglītības centrs, tālr.: 29128598, e-pasts: ilvita.svane@llu.lv

Informatīva kampaņa „KLP – Lauki ienāk pilsētā” par KLP un tās lomu lauksaimniecības un lauku attīstības nākotnē.

Informācija sagatavota ar 50 % Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild Latvijas Lauksaimniecības universitāte, nodibinājums „Fonds Latvijas Lauksaimniecības attīstībai”, biedrības „Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” un „Zemnieku saeima” un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Kopienas viedokli.

Projekta kopējais budžets: EUR 200 000.00, tai skaitā Eiropas Komisijas grants EUR 100 000.00.

 

Submitted on: Sun, 12/15/2013 - 10:02