Skip to main content

Jaunajā kustībā "Students studenta draugs" piedalās 140 dalībnieki

Gan LLU pirmkursnieki, gan vecāko kursu studenti izrādījuši lielu interesi par jauno mentoringa kustību, kur ikdienā dažādus studiju un sadzīves jautājumus kopā risina 140 studenti - pirmkursnieki un viņu mentori. Jaunā kustība tika izveidota ar mērķi aicināt LLU studējošos brīvprātīgi veltīt laiku pirmā kursa studentiem, lai sniegtu viņiem ne tikai informatīvo un praktisko, bet arī emocionālo un psiholoģisko atbalstu. Tāpat kustība veidota ar uzdevumu veicināt ātrāku jauniešu iekļaušanos LLU studiju vidē un sniegt padomus, kā veiksmīgi tikt galā ar visu studijās.

Katram pirmkursniekam tika izraudzīts savs mentors. Bet, kā jau studentu dzīvē gadās, ir arī izņēmumi, jo, piemēram, Veterinārmedicīnas fakultātes 3. kursa students Gusts Indāns LLU studiju vidē palīdz iejusties divām pirmkursniecēm – Dainai Taupmanei un Monikai Vētrai.

LLU

Viņš atklāj, ka mentoru programmai pievienojies, atceroties laikus, kad pats uzsācis studijas: "Viss vēl likās jauns un nezināms, ne tāds kā vidusskolā. Dabīgi, radās simtiem jautājumu, taču, par laimi, man bija, kam pajautāt. Tad nu šoreiz es gribēju būt tas "kāds", kam jaunie studenti var uzdot interesējošos jautājumus par studenta dzīvi un ārpusstudiju aktivitātēm Jelgavā, jo vides maiņa un jauna mācību ceļa uzsākšana var būt stresa un neziņas pilna."

Par sadarbību ar savu mentoru abas studentes ir ļoti apmierinātas. D. Taupmane stāsta, ka G. Indāns sniedzis palīdzību studentu ikdienas un sadzīves gaitās, informējis par ārpus lekciju nodarbībām, īpaši par fakultātes studējošo pašpārvaldi, kurā viņa plāno iesaistīties: "Esmu uzzinājusi arī noderīgu informāciju par pasniedzējiem, viņu mācību stilu, labāko darba organizēšanas veidu dažādu studiju kursu apguvē un daudz ko citu, ko var pastāstīt tikai students. Kopumā šī kustība man patiešām palīdz izprast, kas, kur un kā jādara, un zinu, pie kā lūgt palīdzību, ja rodas tāda nepieciešamība."

Arī M. Vētra atzīst, ka, komunicējot ar mentoru guvusi izsmeļošas atbildes uz sev aktuāliem jautājumiem un noderīgus praktiskus padomus. "Gusts man jau palīdzējis labāk iejusties universitātes dzīvē un jaunajā vidē, kā arī sniedzis man atbalstu arī mācību procesa laikā. Ne mirkli nenožēloju, ka pieteicos šai kustībai! Mans mentors ir super!"

Kustības organizatore un LLU Mūžizglītības centra projektu vadītāja Zane Zeltiņa norāda, ka ir bijusi patīkami pārsteigta par negaidīti lielo pirmkursnieku interesi par šo kustību un tikpat lielo studentu atsaucību kļūšanai par mentoru. "Priekš pirmā gada pieteikumu skaits ir lielisks! Šai kustībai pat nav mēnesis, bet jau tagad zinām, kādus uzlabojumus veiksim nākamajā studiju gadā. Esam sapratuši, ka jaunuzņemtajiem studentiem ar saviem mentoriem jāsatiekas nevis pirmajā nedēļā, bet jau pirmajā studiju dienā. Tāpat mentoriem vajadzīgs apmācību seminārs, lai viņi izprastu, kā labāk palīdzēt citiem. Sazinoties ar mentoriem un studentiem, protams, ir notikuši arī pāris kuriozi gadījumi, piemēram, mentors jau paguvis aizmirst, ka bija pieteicies."

Z. Zeltiņa arī stāsta par pārsteidzošu un pozitīvu tendenci: "Ļoti patīkami bija uzzināt, ka vairāki mentoru un studentu pāri jau ir pazīstami, jo pirmo reizi satikušies izstādē "Skola 2015", kur mūsu studenti jauniešiem stāstīja par studiju iespējām LLU, un pēc tam atkal tikušies arī LLU Atvērto durvju dienā, kā tas sanācis, piemēram, Gustam ar Dainu un Anitai ar Amandu. Tā ir ļoti pozitīvi vērtējama tendence, un uzskatāmi parāda labi padarīta studentu piesaistes darba augļus. Izrādījās arī, ka vēl citi mentori ar studentiem jau iepazinušies kopmītnēs pirmkursnieku prakses nedēļas laikā, vēl pat nezinot, ka būs vienā mentora-studenta pārī."

Viņa arī papildina, ka daudzi no studentiem un mentoriem fakultātē tiekas katru dienu, bet citiem komunikācija turpinās arī kopmītnēs. Arī otrajā studiju nedēļā saņemti jauni pirmkursnieku pieteikumi, un bijuši arī gadījumi, kad jaunieši paziņojuši, ka mentors viņiem vairs nav nepieciešams. Vislielākais kustības dalībnieku skaits ir no Pārtikas tehnoloģijas fakultātes, pateicoties fakultātes studējošo pašpārvaldes vadītājai un LLU mentoru kustības idejas iniciatorei Aijai Mataitei. Liels dalībnieku skaits atsaucies arī no Lauku inženieru, Meža, Lauksaimniecības un Veterinārmedicīnas fakultātēm, par ko Z. Zeltiņa arī pateicas šo fakultāšu pašpārvalžu vadītājiem.


Sagatavoja Ilvija Melne.

Foto no studentu personīgā arhīva.

 

Submitted on: Tue, 09/15/2015 - 16:34