Skip to main content

Izpratnes pilnveide par karjeras iespējām un tās integrēšana izglītības procesā

Kursa mērķauditorija: Izglītības iestāžu pedagogi un karjeras konsultanti.

Kursa mērķis: Paaugstināt izglītības iestāžu pedagogu izpratni par karjeras vadības prasmēm un karjeras izglītības integrēšanu mācību procesā, pilnveidot izpratni par izglītības un nodarbinātības mijiedarbību, tautsaimniecības nozarēm un to attīstības tendencēm.

Kursa apjoms: 24 stundas

Mācību kursa programma:

  • Karjeras vadības prasmes, to nozīme un attīstīšana. Speciālās un vispārējās prasmes kā mācīšanās rezultāts un sekmīgas karjeras priekšnoteikums. Karjeras vadības prasmes vispārējo (caurviju) prasmju sistēmā.
  • Karjeras izglītības integrēšana mācību un audzināšanas procesā. Vispārējo un karjeras vadības prasmju tiešas un netiešas pilnveides iespējas mācību un audzināšanas procesā. Pašvadības (pašnoteikšanās) prasmju pilnveide uz produkta radīšanu orientētā mācību procesā (product-oriented learning). Tautsaimniecības nozaru (t.sk. augstākās izglītības iestāžu) sadarbība ar vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm.
  • Tautsaimniecības nozares, to attīstības prognozes Latvijā: tautsaimniecības izaugsmes scenāriji un darba tirgus prognozes. Nozares uzņēmumu (t.sk. konkrēta uzņēmuma) darbības raksturojums, speciālistu pienākumi, nepieciešamās speciālās un vispārējās prasmes un zināšanas.
  • Darbaspēka pieprasījums un piedāvājums Latvijā, nozarē, uzņēmumā. Personāla atlases tendences. Problēmas un risinājumi kadru iesaistē, karjeras izaugsmes iespējas. Dažādu pakāpju izglītības iestāžu loma (pienesums) speciālistiem nepieciešamo speciālo un vispārējo prasmju un zināšanu pilnveidē.

Pasniedzēji: Mg.ed. Jānis Pāvulēns, Mg.paed. Inga Dunke, Mg.sc.pol. Rihards Blese, Dr.sc.ing., Dace Kļava.

Nodarbības un karjeras izglītības meistarklases uzņēmumos un izglītības iestādēs:

Norises vieta

1. DIENA

2. DIENA

3. DIENA

JELGAVA

07.09.2020

18.09.2020

23.09.2020

LIEPĀJA

16.09.2020.

29.09.2020.

30.09.2020.

KULDĪGA

14.10.2020.

20.10.2020

21.10.2020.

JELGAVA

19.10.2020.

22.10.2020.

23.10.2020.

DAUGAVPILS

04.11.2020.

05.11.2020.

20.11.2020.

VALMIERA

07.10.2020

23.10.2020.

28.10.2020.

RĪGAS 1.

09.11.2020

20.11.2020

25.11.2020

RĪGAS 2. 

16.11.2020

26.11.2020

02.12.2020

  • Grupu skaits un vieta ir indikatīvs atkarībā no pieprasījuma!

Detalizēta informācija par kursu norises vietu un pieteikšanos:
LLU Mūžizglītības centrs                                          
Jelgava, Lielā iela 2 – 181
Zane Zeltiņa                                                               
tālr.: 63005715

e-pasts: zane.zeltina@llu.lv

 

Submitted on: Tue, 08/11/2020 - 11:35