Skip to main content

Atvērtā universitāte (Klausītāji)

Kas ir studiju kursu klausītājs?

Ja Tev ir vidējā vai augstākā izglītība un vēlme apgūt sev interesējošos vai nepieciešamos studiju kursus,

Tev ir iespēja apmeklēt LLU studiju kursus klausītāja statusā gan pamatstudijās, gan maģistra studijās, kārtot pārbaudījumus, iegūt novērtējumu un pēc kursu veiksmīgas apguves saņemt LLU apliecību.

Reģistrācija studiju kursiem klausītāja statusā 2022./2023. studiju gada RUDENS semestrim notiks no 22.08.2022. līdz 25.09.2022.

Kā kļūt par klausītāju?

 • Iepazīsties ar LLU piedāvātajiem studiju kursiem LLU Studiju programmu katalogā – http://www.llu.lv/studiju-programmas – atverot vaļā studiju programmas, kurās varētu būt attiecīgais studiju kurss.
 • Noskaidro, vai attiecīgajā semestrī šis kurss tiek docēts, aplūkojot LLU nodarbību sarakstus – https://lais.llu.lv/luis/LS2022p.html – vai interesējoties fakultātēs, kuras nodrošina interesējošo studiju kursu docēšanu.
 • Reģistrācija tiek uzsākta katra semestra pirmajā dienā līdz studiju kursa trešajai nodarbībai vai noteiktam datumam.
 • Reģistrācijas laikā dodies uz LLU Mūžizglītības centru, saņem un aizpildi reģistrācijas veidlapu.
 • Ja Tev ir visa nepieciešamā informācija, izdrukā klausītāja reģistrācijas veidlapu (pielikumā) un aizpildi to.
 • Ar reģistrācijas veidlapu dodies uz fakultāti, kura nodrošina kursu docēšanu (vadīšanu), pie dekāna un/vai studiju programmu vadītāja, lai saskaņotu studiju kursu apguvi.
 • Pēc tam LLU Mūžizglītības centrā iesniedz saskaņoto reģistrācijas veidlapu un noslēdz klausītāju līgumu ar LLU par studiju kursu apguvi.
 • 3 (trīs) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas ar pārskaitījumu Tev jāsamaksā par kursu apguvi.

Maksa studiju kursu klausītājiem par vienu kredītpunktu noteikta ar 10.06.2022. rektora rīkojumu nr. 4.3.-8/156:

 • pamatstudiju programmās - 45.00 EUR
 • Veterinārmedicīnas studiju programmā:
 • ja nav studenta statuss LLU – 75.00 EUR
 • ja ir studenta statuss LLU – 45 EUR
 • maģistra studiju programmās - 50.00 EUR

 

 


Kontaktinformācija
LLU Mūžizglītības centrs Lielā iela 2 - 181, Jelgava
Zane Zeltiņa
E-pasts: zane.zeltina@llu.lv
Tālrunis: 63005715, 26340144

 

Dokumenti un veidlapas