Skip to main content

Erasmus+ projektu partneru tikšanās Uzbekistānā

Laika periodā no 2021. gada 2. līdz 7. novembrim ES Erasmus+ programmas finansēto projektu Jauna maģistra studiju programma ilgtspējīgai bioekonomikai Uzbekistānā” (BioEcUz) un Augstākās izglītības satura pilnveidošana pārtikas nozaru atbalstam kvalitatīvas pārtikas ilgtspējīgai ražošanai” (AgroDev) vadītāja Irīna Kulitāne un projekta AgroDev reģionālais koordinators Umeds Aslanovs apmeklēja Uzbekistānu, lai klātienē ar abu projektu partneriem pārrunātu projekta ieviešanas aktuālos jautājumus, kā arī satiktos ar citām institūcijām, kuru līdzdalībai un atbalstam ir būtiska nozīme projektu mērķu sasniegšanā. Vienlaikus Uzbekistānu apmeklēja plašāka LLU delegācija, lai pārrunātu dažādus sadarbības aspektus.

2. novembrī, tiekoties ar Latvijas vēstnieku Uzbekistānā Reini Trokšu un vēstniecības darbiniekiem, viņi tika iepazīstināti ar abiem minētajiem projektiem. Ņemot vērā, ka projektu ietvaros tiek plānoti partneruniversitāšu akadēmiskā personāla pieredzes braucieni uz Latviju un pārējām projektos iesaistītajām ES partnervalstīm, tika pārrunāti arī vīzu jautājumi.

Šai pašā dienā notika tikšanās ar Ališeru Šukurovu, Uzbekistānas Lauksaimniecības ministra padomnieku ekonomikas, inovatīvās attīstības un investīciju jautājumos. Jāatzīmē, ka Uzbekistānas Lauksaimniecības ministrija ir projekta BioEcUz pilntiesīgs partneris. Ministra padomnieks izrādīja interesi par abiem īstenošanā esošajiem projektiem, kā arī padziļinātu ieinteresētību par iespējām veidot vēl vienu jaunu studiju programmu pārtikas drošības un kvalitātes jomā. Šīs programmas izveide balstītos studiju programmā, kas LLU vadībā ar ES Tempus programmas atbalstu tika izveidota un 2015. gadā ieviesta Tadžikistānas Lauksaimniecības universitātē. 

Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrijā tika pārrunāti ar jaunveidojamās bioekonomikas maģistra studiju programmas licencēšanu un studiju vietu kvotu piešķiršanu saistītie jautājumi, kā arī ministrijas kā asociētā partnera iesaiste projektu pasākumos.

Tāpat 2. novembrī projektu vadītāja un reģionālais koordinators satikās ar Uzbekistānas Nacionālā Erasmus+ biroja vadītāju Azizu Abdurahmanovu un ekspertu Kudrathonu Bakhadirovu. Tikšanās laikā tika pārrunāti dažādi jautājumi, tai skaitā projekta publicitātes pastiprināšana un radīto zināšanu un materiālu izplatīšana.

3. un 4. novembrī notika darba sanāksmes ar projektos iesaistīto Uzbekistānas augstākās izglītības iestāžu administratīvo un akadēmisko personālu. 3. novembrī Taškentā tika apmeklētas Taškentas Lauksaimniecības universitāte un Taškentas Irigācijas un lauksaimniecības mehanizācijas inženieru institūts. 4. novembrī Samarkandā tika apmeklēta Taškentas Valsts ekonomikas universitātes Samarkandas filiāle un Taškentas Valsts lauksaimniecības universitātes Samarkandas filiāle. Lai tiktos ar projekta vadītāju, Samarkandā ieradās Buhāras Valsts universitātes pārstāvis Mahmuds Oripovs. Dalībnieki pārrunāja līdz šim paveikto darbu, sasniegtos rezultātus, izaicinājumus un nākamos soļus.

5. novembrī bija iespēja tikties ar Uzbekistānas Inovatīvās attīstības ministriju. Šahlo Turdikulova, ministra vietniece, bija iepriecināta, uzzinot par BioEcUz ietvaros veidojamo jauno studiju virzienu bioekonomikas jomā un ilgtspējas principu iekļaušanu un iedzīvināšanu AgroDev projekta ietvaros modernizējamajās studiju programmās. Ministra vietniece izrādīja interesi par bioekonomikas doktora studiju programmas izveidi un Latvijas bioekonomikas stratēģiju.

6. un 7. novembrī projektu vadītāja Irīna Kulitāne kopā ar LLU delegāciju apmeklēja Samarkandu, lai ar šajā reģionā esošajiem partneriem, t.sk. projektu AgrDev un BioEcUz partneriem, pārrunātu dažādus sadarbības aspektus.

Neskatoties uz to, ka projektu ieviešana sākās jau šī gada janvārī, šī bija pirmā klātienes vizīte un tikšanās. Tās laikā pārrunātais un panāktās vienošanās ir apliecinājums klātienes pasākumu efektivitātei un pamats turpmākajam darbam, kas abiem projektiem solās būt ļoti spraigs.

Submitted on: Tue, 11/23/2021 - 15:14