Skip to main content

Daugavpils skolēni LLU modelē ekociematu un būvē gājēju tiltus

LLU MC11. maijā LLU Jelgavā viesojās skolēni no Daugavpils skolām, lai Mūžizglītības centra organizētajos karjeras atbalsta pasākumu ietvaros iepazītos ar universitāti un tās piedāvātajām studijām Meža fakultātē un Vides un būvzinātņu fakultātē.

Skolēni piedalījās radošajās darbnīcās un aktivitātēs, lai iepazītos un labāk izprastu nozares, kurās strādā kokapstrādes inženieri un ainavu arhitekti un kuras, iespējams, kļūs nākotnē par viņu profesionālās karjeras vietu. Šādas aktivitātes vidusskolēniem dažādās fakultātēs universitāte piedāvā visa mācību gada garumā kā atbalstu karjeras izvēlē.

Meža fakultātes Kokapstrādes katedrā Daugavpils skolēniem bija iespēja atpazīt meža zemsedzes augus, augošus kokus, koku sugas, kā arī izprast procesus, kā no koka tiek iegūti koksnes ražojumi. Turklāt pašiem bija iespēja “būvēt” gājēju tiltu no koksnes konstrukcijām un iepazīties ar lāzergriešanas tehnoloģijām. Savukārt Vides un būvzinātņu fakultātes mācībspēki iepazīstināja skolēnus ar ainavu plānošanas principiem un, izmantojot neliela maketa objektus, piedāvāja pašiem radīt ekociematu, kurš varētu mazināt klimata pārmaiņas.

Kā stāsta Ainavu arhitektūras un plānošanas katedras asociētā profesore Natalija Ņitavska, ainavu arhitektūra nav nozare, kurā skolēns varētu nokļūt nejauši. Studijas šajā jomā izvēlas jaunieši, kuri jau iepriekš vai nu iesaistījušies šādās vai līdzīgās profesionālās ievirzes aktivitātēs, attīstījuši zīmēšanas prasmes vai pat mācījušies mākslas skolās.  

Par nepieciešamību atbalstīt jauniešus viņu profesionālās karjeras izvēlē un sniegt pēc iespējas plašāku informāciju par dažādām nozarēm ir pārliecināta arī LLU Kokapstrādes katedras vadītāja Sigita Liše.

“Daļa jauniešu neizprot meža un kokapstrādes nozaru būtību un nākotnes karjeras iespējas, kas jau sen neaprobežojas tikai ar darbu mežā kā mežstrādniekam, bet paver ļoti plašas iespējas, sākot no jaunu koksnes produktu radītājiem līdz zinātniekiem un uzņēmumu vadītājiem. Tāpēc piedāvājam skolēnu grupām braukt pie mums, apskatīt visu un piedalīties nelielās aktivitātēs, dodot iespēju “izjust uz savas ādas”, ko ikdienā dara kokapstrādes inženieris. Turklāt ir svarīgi izglītot bērnus, kas vēl mācās pamatskolā, tādēļ cenšamies strādāt arī ar jaunāko klašu skolēniem,” stāsta S. Liše.

Dienas noslēgumā visiem bija iespēja apmeklēt LLU muzeju un doties ekskursijā pa vēsturisko Jelgavas pili, kas ir universitātes galvenā ēka.

Plašāka informācija par LLU piedāvātajām aktivitātēm skolēniem pieejama LLU portālā.

 

Submitted on: Tue, 05/16/2017 - 10:25