Skip to main content

Biškekā (Kirgizstānā) notika Erasmus+ partneru tikšanās

Laika posmā no 2017. gada 1.-4. novembrim Biškekā (Kirgizstānā) notika Erasmus+ programmas finansētā projekta partneru tikšanās.

No LLU tajā piedalījās Anda Valdovska, profesore un vadošā pētniece VMF, projekta saturiskā koordinatore; Ruta Galoburda, profesore un vadošā pētniece PTF, pasniedzēja; Irīna Kulitāne, projekta vadītāja. Tikšanās laikā tika apspriesti ar satura izstrādi un studiju norisi saistītie jautājumi, kā arī plānoti turpmākie pasākumi. Projekta partneriem bija iespēja piedalīties Kirgizstānas Ekonomikas universitātes rīkotajā apaļā galda diskusijā, kas tika organizēta Pasaules kvalitātes dienas ietvaros un kuru apmeklēja pārtikas nozares asociācijas, valsts institūcijas, rīkotāj universitātes akadēmiskais personāls un studenti. LLU profesore Ruta Galoburda sniedza prezentāciju. Nākama projekta partneru tikšanās notiks 2018. gada jūnijā Biškekā.

LLU MC
Submitted on: Wed, 12/13/2017 - 12:03