Skip to main content

Arodapmācība pārtikas ražošanas nozarē

Projekta realizācijas laiks: 2009. gada maijs - jūnijs.

Projekta Arodapmācības pārtikas ražošanas nozarē Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma 111 Arodapmācības un informācijas pasākumi aktivitātes Arodapmācības apakšaktivitātes "Vispārējā līmeņa mācību organizēšana" ietvaros LLU piedāvā apgūt arodapmācības kursus.

Līguma Nr. 09-00-L1113-000001

Projekta mērķis: nodrošināt pieejamu arodapmācību, kas veidotu izpratni par lauksaimniecības vides aspektiem un nodrošinātu videi draudzīgu lauksaimniecības attīstību, ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanas metožu lietošanu, kā arī zinātnes un jaunas prakses atziņu izmantošanu pārtikas ražošanas nozarē.

Mērķauditorija: Pārtikas un lauksaimniecības nozarē nodarbinātie, kā arī citi interesenti.

Apmācības notika par šādām tēmām:

  • Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā (5h)
  • Pārtikas preču marķējums un iepakojums (32h)
  • Pārtikas produktu kvalitāte un nekaitīgums (40h)
  • Mārketings - produkta virzība tirgū (24h)
Submitted on: Sun, 05/10/2009 - 17:00