Skip to main content

8. martā LLU Jelgavas pilī norisinājās Zemgales reģionālā skolēnu zinātniskās pētniecības konference

LLU MC8. martā LLU Jelgavas pilī norisinājās Zemgales reģionālā skolēnu zinātniskās pētniecības konference, kurā tika noskaidroti labākie zinātniskās pētniecības darbi reģionā un tie izvirzīti Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konferencei. Reģiona konferencei tika iesniegti 202 darbi, bet Rīgā aprīlī kopā ar citu reģionu laureātiem Zemgales skolēni ziņos par 74 darbiem, tostarp 26 darbiem, kas izstrādāti Jelgavas pilsētas skolās.

Zemgales reģionālo zinātniski pētniecisko darbu konferenci sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu organizē LLU, kas ir gan Zemgales reģiona, gan Latvijas un Baltijas valstu vadošā biozinātņu un tehnoloģiju universitāte.

Kopumā Zemgales konferencei sešās dažādās zinātņu nozarēs tika iesniegti 202 skolēnu darbi, ko jau februārī vērtēja LLU mācībspēki. Par darbiem, kuri ieguva vismaz 40 punktus, skolēniem bija iespēja ziņot 8. marta konferencē un iegūt papildu punktus.

Savukārt Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konferencei izvirzīti tikai tie darbi, kas Zemgales reģiona konferencē ieguva vismaz 80 no 100 punktiem (atbilst 1. vai 2. pakāpei). Līdz ar to šogad valsts konferencei izvirzīti krietni mazāk darbu, nekā iepriekšējos gados papildu kvalitātes kritērija dēļ.

Konferences noslēgumā LLU Aulā tika sveikti visi skolēni, kuri saņēma trešās, otrās un pirmās pakāpes diplomus, un viņu skolotāji. Diplomus pasniedza LLU rektore, profesore Irina Pilvere. Abu pirmo pakāpju laureātiem tiek dota iespēja studēt valsts finansētā studiju vietā kādā no LLU studiju programmām. Turklāt 1. pakāpes laureāti saņēma arī balvas no Zemgales plānošanas reģiona, ko pasniedza Zemgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Aivars Okmanis.

Konferences rezultāti.

Dabaszinātņu nozarē tika iesniegti 48 skolēnu darbi, no kuriem valsts konferencei izvirzīti:

2. pakāpi ieguvuši 8 darbi, kas izstrādāti Jelgavas Valsts ģimnāzijā, Engures vidusskolā, Dobeles Valsts ģimnāzijā, Bauskas Valsts ģimnāzijā, Bauskas 2. vidusskolā un Kandavas internātvidusskolā;

1. pakāpi ieguvuši 10 darbi, kas izstrādāti Tukuma Raiņa ģimnāzijā, Dobeles Valsts ģimnāzijā, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā, Bauskas Valsts ģimnāzijā, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā un Iecavas vidusskolā.

Humanitāro un mākslas zinātņu nozarē tika iesniegti 47 skolēnu darbi, no kuriem valsts konferencei izvirzīti:

2. pakāpi ieguvuši 14 darbi, kas izstrādāti Pļaviņu novada ģimnāzijā, Engures vidusskolā, Elejas vidusskolā, Jelgavas Valsts ģimnāzijā, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā, Aknīstes vidusskolā, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā, Tukuma 2. vidusskolā, Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā, Dobeles Valsts ģimnāzijā, Salas vidusskolā un Iecavas vidusskolā;

1. pakāpi ieguvuši 9 darbi, kas izstrādāti Tukuma Raiņa ģimnāzijā, Vecumnieku vidusskolā, Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā, Tukuma 2. vidusskolā, Iecavas vidusskolā un Jelgavas Valsts ģimnāzijā.

Inženierzinātņu un tehnoloģiju nozarē tika iesniegti 7 skolēnu darbi, no kuriem valsts konferencei izvirzīti 4 darbi, kas ieguvuši 2. pakāpi. Tie izstrādāti Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā. Šajā nozarē 1. pakāpi neieguva neviens no darbiem.

Šogad pirmo reizi skolēniem bija iespēja iesniegt darbus Lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu nozarē, kurā LLU mācībspēki izvērtēja 7 darbus. Valsts konferencei izvirzīti:

2. pakāpi ieguvuši 3 darbi, kas izstrādāti Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolā, Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Tukuma Raiņa ģimnāzijā;

1. pakāpi ieguvis 1 darbs, kas izstrādāts Dobeles Valsts ģimnāzijā.

Medicīnas un veselības zinātņu nozarē tika iesniegti 16 darbi, no kuriem valsts konferencei izvirzīti:

2. pakāpi ieguvis 1 darbs, kas izstrādāts Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā;

1.pakāpi ieguvuši 2 darbi, kas izstrādāti Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Valsts ģimnāzijā.

Sociālo zinātņu nozarē iesniegti 77 skolēnu darbi, no kuriem valsts konferencei izvirzīti:

2. pakāpi ieguvuši 16 darbi, kas izstrādāti Jelgavas Valsts ģimnāzijā, Jēkabpils Valsts ģimnāzijā, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā, Engures vidusskolā, Tukuma Raiņa ģimnāzijā, Jelgavas 6. Vidusskolā, Bauskas Valsts ģimnāzijā, Tukuma 2. vidusskolā;

1. pakāpi ieguvuši 6 darbi, kas izstrādāti Vecumnieku vidusskolā, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā, Dobeles Valsts ģimnāzijā, Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Tukuma 2. vidusskolā.

Zemgales reģionālā zinātniski pētniecisko darbu konferenci organizē LLU Mūžizglītības centrs, pamatojoties uz 2016. gadā Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra (VISC) un LLU noslēgto sadarbības līgumu par ES struktūrfondu projekta "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" īstenošanu.

Submitted on: Tue, 03/19/2019 - 11:44