"Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana" divu dienu kursi

“Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros” (LAD Līguma nr. LAD131118/P44)
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Mācību kursa joma: Prasības augu izcelsmes vai dzīvnieku izcelsmes produktu pārstrādei
 (Līguma par ES darbību 1 pielikumā minētie pārtikas produkti, izņemot zivsaimniecības produkti)

Mācību kurss: Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana

PROGRAMMA
5. un 19. jūnijs, 2019.

Pieteikties kursam
1000 rakstzīmes atlikušas

 

Norises vieta Laiks Lekcija Piezīmes


   5. jūnijs
 Teorētiskās nodarbības Akadēmijas iela 11- 45, Jelgava  10.00-11.30 Bioloģiski vērtīgo zālāju noteikšana. Raksturīgās sugas un indikatorsugas. Bioloģiski vērtīgo zālāju saglabāšanas iespējas Kādēļ mācības vajadzīgas;
Kas ir BVZ, kā atpazīt, ar ko atšķiras no parastiem zālājiem;
kā BVZ dzīvo; kāda ir BVZ nozīme un devums dabai un cilvēkam. Lektors: Dr. silv. Inga Straupe
 11.30-11.45  Pārtraukums    
 11.45-13.15 Eiropas Savienības aizsargājamie zālāji, raksturojums BDUZ ražības klases, kādi principi to iedalīšanai;
BDUZ nosacījumi iepriekš, tagad un nākotnē;
Atbalsts par rīcībām vai atbalsts par rezultātu;
Zālāju apsaimniekošanas plāna jēga un nozīme. Lektors: Dr. silv. Inga Straupe


   13.15-13.45  Pusdienas pārtraukums    
Praktiskās nodarbības Lielupes palienes pļavas (Pie loka Maģistrāles)  13.45-15.15 Zālāju apsaimniekošanas plāna apspriešana
Iepazīšanās ar zālāja apsaimniekošanas plāna uzbūvi, tajā iekļaujamo informāciju. Lektors: Dr. silv. Inga Straupe

 15.15-15.30 Pārtraukums    
15.30-17.00   1) Bioloģiski vērtīgo zālāju noteikšana. Indikatorsugas I;
  2) Bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanas iespējas I;
  3) Individuāla „Saimniecības zālāju apsaimniekošanas plāna” sagatavošana I
Mācīsimies ieraudzīt pļavā dabas vērtības; atpazīt BVZ pazīmes; novērtēt apsaimniekošanas piemērotību dabas vērtību saglabāšanai; aizpildīt zālāju apsaimniekošanas plānu vienam laukam. Lektors: Dr. silv. Inga Straupe

 

Norises vieta Laiks Lekcijas Piezīmes


    19. jūnijs
Teorētiskās nodarbības Akadēmijas iela 11- 45, Jelgava  10.00-11.30  Bioloģiski vērtīgo zālāju noteikšana. Raksturīgās sugas un indikatorsugas. Bioloģiski vērtīgo zālāju saglabāšanas iespējas Kā eksperti nosaka BVZ; par ko atbild Lauku atbalsta dienests un par ko atbild Dabas aizsardzības pārvalde;
BVZ saglabāšanas pieredze Latvijā un citās valstīs. Lektors: Dr. silv. Inga Straupe
 
 11.30-11.45  Pārtraukums      
 11.45-13.15  Eiropas Savienības aizsargājamie zālāji, raksturojums

Kādēļ BDUZ pasākumā runā par aizsargājamiem biotopiem;
Vai Latvija ir ar BVZ bagātākā valsts Eiropā?
Vai Latvijā vajag saglabāt BVZ? Lektors: Dr. silv. Inga Straupe

  
   13.15-13.45  Pusdienas pārtraukums      
Praktiskās nodarbības
Akadēmijas iela 11- 45, Jelgava
 13.45-15.15 Zālāju apsaimniekošanas plānu apspriešana

Iespēja uzdot jautājumus par savu sagatavoto viena zālāja apsaimniekošanas plānu. Lektors: Dr. silv. Inga Straupe

  
   14.15-14.45     

Ceļā uz praktisko nodarbību norises vietu

Praktiskās nodarbības,
Meža ceļš 20, Jelgava
14.45-17.15 Bioloģiski vērtīgo zālāju noteikšana. Indikatorsugas II

Mācīsimies ieraudzīt, vai BVZ ir “pie labas veselības”. Kā atveseļot BVZ?
Apspriedīsim viena BVZ apsaimniekošanas iespējas, alternatīvas. Lektors: Dr. silv. Inga Straupe

         
Bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanas iespējas II
Ind. „Saimniecības zālāju apsaimniekošanas plāna” sagatavošana II

 

 

 

Pieteikties jaunumiem:

Kontaktinformācija:

Mūsu adrese:
Lielā iela 2 - 163, Jelgava, LV - 3001
Telefona numuri:
+371 63005715
+371 26340144 (mob.)