Noslēgušies kursi „Pedagoģija” grupa Valmierā

2017. gada 9. decembrī Valmieras jaunatnes centra „Vinda” telpās noslēdzās LLU Mūžizglītības centra organizētie kursi pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā "Pedagoģija" (B programma), 72 stundas.


Kuru ietvaros apgūtas tēmas: pedagoģijas zinātne un mūsdienīga pedagoģiskā darbība, laika plānošanas pamata principi, mūsdienīga izglītības procesa organizēšana (mācīšanās bioloģiskie pamati, didaktikas pamatprincipi, andragoģija, mācību metodes), profesionālās kompetences pilnveide, stress un profesionālā izdegšana, novērtēšanas veidi un metodes.

Programma saskaņota ar Izglītības un zinātnes ministrijas 21.07.2016. lēmumu Nr. 89.
Programmas saturs realizēts atbilstoši MK 2014. gada 28. oktobra noteikumiem Nr. 662 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību".

 

Pieteikties jaunumiem:

Kontaktinformācija:

Mūsu adrese:
Lielā iela 2 - 163, Jelgava, LV - 3001
Telefona numuri:
+371 63005715
+371 26340144 (mob.)